Liefdadigheid en sponsoring

Puilaetco Dewaay Private bankers baseert zich op drie fundamentele waarden: integriteit, engagement en uitmuntendheid. Trouw aan deze waarden ondersteunt onze private bank een groot aantal liefdadige en sociale initiatieven in België.

We ondersteunen met veel plezier initiatieven die passie, emotie, impact en professionalisme verenigen. Ontdek een aantal projecten die wij ondersteunen.

Liefdadigheid

Wij richten ons exclusief op twee thema’s:

  • Achtergestelde kinderen (met inbegrip van het medische aspect: zieke of mindervalide kinderen)
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid (momenteel werd een budget toegewezen aan de VZW Goods to Give)

Wij besteden aandacht aan alle dossiers die ons bezorgd worden en nemen de tijd om ze te analyseren en te beantwoorden. Dossiers indienen kan via het adres charity@pldw.be 

Sponsoring

Royal Racing Club van Brussel

Wij sponsoren de Royal Racing Club van Brussel al vele jaren. Jérôme Truyens, fondsbeheerder binnen onze bank, is ook een topsportman. Hij is kapitein van zijn ploeg bij Royal Racing Club en heeft met onze nationale hockeyploeg, de red Lions, al drie keer deelgenomen aan de Olympische Spelen.

Bozar

Wij delen het engagement van Bozar om cultuur voor iedereen bereikbaar te maken. We beschouwen kunst als het ideale middel om bruggen te slaan tussen individuen en om de maatschappij open te stellen voor reflectie. Onze bank is zich bewust van het belang van haar sociale verantwoordelijkheid en ondersteunt Bozar daarom als mecenas.

Trends Summer University en Next Generation Academy

We zijn ervan overtuigd dat sponsoring verder moet gaan dan het niveau van vrijetijdsbesteding. Daarom werken we samen met de Trends Summer University, een jaarlijks evenement, waar door overleg en ontmoetingen maatschappelijk belangrijke veranderingen aangekaart worden. Naast het geven van financiële steun, spelen we ook een rol in de inhoudelijke uitwerking van het programma.

Voor kinderen van cliënten (kinderen tussen 25 en 35 jaar oud) organiseren we ook de Next Generation Academy. Het gaat om 5 academische sessies, die de leaders van morgen helpen om een uitstekend inzicht te krijgen in goed vermogensbeheer. Tijdens deze thema-avonden behandelen we materie zoals de macro-economie en de basisprincipes van de beurs. Maar ook volgende onderwerpen komen aan bod: het structureren van een portefeuille, de goede keuze maken qua huwelijkscontract of het vermijden van de fiscale valstrikken bij een overdracht…

Al deze sessies worden geleid door onze specialisten. Het is een gelegenheid voor sprekers en deelnemers om info uit te wisselen, om zo de financiële wereld te leren kennen.