13
juni 2018

GAAC: een transversaal comité binnen de groep ten dienste van uw portefeuilles

Puilaetco Dewaay Private Bankers en de groep KBL epb moedigen samenwerking en ondernemingszin aan teneinde al hun cliënten diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden. Het succes van de groep is gebaseerd op het fundamentele principe van de onderlinge samenhang dat wordt toegepast door ons netwerk van meer dan 2.000 specialisten in bijna 50 Europese steden.

gaac-un-comite-transversal-au-groupe-au-service-de-vos-portefeuilles

Deze ambitie geven we met onze verschillende entiteiten vorm in het Group Asset Allocation Committee (GAAC). Dit comité verenigt de Chiefs Investment en de Chiefs Strategist van de entiteiten van de groep KBL epb. Deze groep van experts komt bijeen om een gestroomlijnde aanpak uit te tekenen voor onze activaspreidingsstrategie op het niveau van de groep.

 • De beslissingen over de activaspreiding stromen dankzij het GAAC door naar de verschillende entiteiten. Het gaat  dus niet alleen om een internationaal, maar bovenal om een transversaal orgaan binnen de groep.
 • De beslissingen van het GAAC worden toegepast op de portefeuilles van de verschillende entiteiten.
 • We leggen dezelfde accenten inzake over- en onderweging, enz.
 • Dit alles betreft de keuze van de spreidingen, maar niet de individuele lijnen. Deze worden overgelaten aan de portefeuillebeheerders.
 • Maken deel uit van dit comité: Duitsland, Luxemburg, Nederland, Groot-Brittannië en België, met onze Chief Strategist, Frank Vranken. België zit het comité voor.
 • Deledenvandegroepbehandelenalleactiva en bij de beslissingen heeft de voorzitter van het GAAC een doorslaggevende stem.

Organisatie

Elke week wordt er een teleconferentie gehouden en elke maand vindt in één van  de zetels van de groep KBL epb een fysieke vergadering plaats, waar dieper op alles wordt ingegaan.

Daarnaast zijn er specifieke bijeenkomsten als de actualiteit dat vereist: bij wijzigingen van het monetair beleid, beslissingen van de Fed, … om in te schatten wat de gevolgen zijn voor de activaspreiding van de portefeuilles van onze cliënten. Bij deze beraadslagingen geldt  een  top-down  benadering:   onder-   of overweging van aandelen/obligaties, deviezen, alternatieven.

Binnen elke activaklasse wordt een bepaald thema aangesneden:

 • Voor het obligatieluik beslist men bijvoorbeeld over de weging van overheids- en bedrijfsobligaties,  maar  ook   over   de landen van herkomst, deviezen en looptijden. Tot nu toe wordt de discussie ook gevoerd tot op het niveau van de keuze van de onderliggende activa.
 • Alternatieve beleggingen omvatten UCITS-hedgefondsen en vastgoed.
 • Tot slot zijn er de grondstoffen (aardolie, goud en industriële metalen). Om ethische redenen sluiten we landbouwgrondstoffen uit. Een belegging in bijvoorbeeld graan brengt immers    een     immobilisatie van voorraden met zich mee die een weerslag kan hebben op de wereldwijde voedselvoorziening.

We beheren de risico’s voor u

Het GAAC beheert drie soorten portefeuilles: defensief (defensive), evenwichtig (balanced) en dynamisch (aggressive).

Bij de samenstelling van typeportefeuilles let het, in functie van de verschillende profielen, op de concentratie van risico’s op het vlak van deviezen, enz.

Ons beheer steunt op verschillende pijlers

Het GAAC baseert zijn denkoefening op verschillende essentiële pijlers:

 • Eerst en vooral bekijkt het de macro- economische elementen die een invloed kunnen hebben op de markten en dus op de samenstelling van de typeportefeuilles;
 • Vervolgens baseert het zijn positionering op een technische en kwantitatieve analyse om de marktpsychologie op sleutelmomenten te begrijpen;
 • En tot slot werkt het met gespecialiseerde G-forces: macro-economische, forex en gespecialiseerd in aandelen.

Het GAAC bundelt de knowhow van experts ten dienste van de kwaliteit van de cliëntenportefeuilles!

Lees ook

iStock_19254093_M

Proactief vermogensbeheer

Onze beleggingsfilosofie? Een proactief beheer op basis van uw risicotolerantie, in het kader van een holistische benadering van uw persoonlijke situatie. Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers nemen we de tijd om u te leren kennen. Op die manier kunnen we u een waaier van oplossingen op úw maat voorstellen.

Lees meer
le-crédit-patrimonial-des-solutions-sur-mesure

Vermogenskredieten: oplossingen op maat!

Wilt u een opportuniteit aangrijpen of een belangrijke verrichting financieren, zonder uw portefeuille, of een deel ervan, te moeten verkopen? Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers kunt u genieten van een bijzonder soepele financiering op maat, tegen zeer gunstige voorwaarden: het vermogenskrediet, ook wel ‘Lombardkrediet’ genoemd.

Lees meer
Une-approche-globale-de-votre-patrimoinejpg

Een globale aanpak voor uw vermogen Transparantie, onafhankelijkheid, professionalisme en performance

Onze exclusieve ambitie: alles in het werk stellen om uw globale vermogen op een professionele en zorgvuldige manier te beheren. Deze positionering garandeert u een dienstenaanbod met een hoge toegevoegde waarde.

Lees meer