Juridische informatie

Belangenconflicten

20160620093941-6c907481-me

Puilaetco Dewaay Private Bankers oefent haar activiteiten uit met inachtneming van de integriteits- en transparantieprincipes teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat er zich reële of potentiële belangenconflicten voordoen of ze, op zijn minst, billijk te beheren.

Lees meer

Integriteitsbeleid

politique-dintegrite[1]

Ethisch gedrag en integriteit worden beschouwd als essentiële bestanddelen van de bankactiviteit van Puilaetco Dewaay Private Bankers.

Lees meer

Vergoedingsbeleid

20160620094206-3277073d-me

Puilaetco Dewaay Private Bankers heeft een vergoedingsbeleid bepaald in overeenstemming met de vereisten van de regelgeving betreffende de vergoeding in financiële instellingen.

Lees meer

Beleid inzake risicobeheer

Het risicobeheer is een transversale materie die alle werknemers van Puilaetco Dewaay Private Bankers betreft. Elk personeelslid en elke entiteit van de Bank moeten zich volledig bewust zijn van hun verantwoordelijkheid betreffende het beheer van de risico’s.

Lees meer

Wettelijke vermeldingen

Deze site is bestemd voor Belgische internauten. Alle teksten en publicaties die op de site worden geplaatst, hebben louter een informatief karakter. Op alle informatie en publicaties die op de site terug te vinden zijn, is het Belgische recht van toepassing. Toegang tot de informatie vanuit andere rechtsgebieden is op eigen risico van de lezer.

Lees meer