Proactief vermogensbeheer

Onze beleggingsfilosofie? Een proactief beheer op basis van uw risicotolerantie, in het kader van een holistische benadering van uw persoonlijke situatie. Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers nemen we de tijd om u te leren kennen. Op die manier kunnen we u een waaier van oplossingen op úw maat voorstellen.

iStock_19254093_M

Ons proactief portefeuillebeheer rust op drie pijlers:

  • Kennis van de markten en de fundamenten ervan
  • Het inschatten van uw wensen als belegger
  • Een nauwgezet risicobeheer

Deze pijlers bepalen niet alleen ons strategisch beheer van activa zoals aandelen, obligaties, deviezen en grondstoffen, maar ook onze tactische keuzes en de samenstelling van uw beleggingsportefeuille.

Wij presenteren u oplossingen op maat en zorgen ervoor dat uw portefeuille voldoende gediversifieerd is, rekening houdend met uw risicoprofiel.

Wij volgen de evolutie van de financiële markten op de voet en gaan voor u op zoek naar opportuniteiten. Daarbij houden we rekening met uw doelstellingen, uw kennis en ervaring, uw prioriteiten en uw persoonlijke situatie.

Naargelang het type van beheer dat u hebt gekozen, kunt u kiezen voor twee oplossingen:

1

 

2

Wij nemen het volledige beheer van uw vermogen over, inclusief de beslissingen om het te doen groeien. In dat geval opteert u best voor Discretionair Beheer.

 

U neemt al uw investeringsbeslissingen zelf, na advies van uw portefeuillebeheerder. Dan gaat u best voor Beleggingsadvies.