Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Nochtans: rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is een kapitaalintensieve investering, die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen aan waarmee u ook onrechtstreeks in immobiliën kunt investeren.

investissement-immobilier

Rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren betekent: vastgoed kopen met als doel het te verhuren of met meerwaarde opnieuw te verkopen. Dit soort investering brengt ook het beheer ervan met zich mee. En dàt kan flink tegenvallen: administratie, verantwoordelijkheid voor herstellingen, onderhoudswerkzaamheden... Zonder de hoge successie- en schenkingsrechten te vergeten, in geval van nalatenschap of schenking.

Wist u dat u ook onrechtstreeks in vastgoed kunt investeren? Onder impuls van Frank Vranken, onze Chief Strategist, beheren onze specialisten actief een vastgoedmandaat dat uitsluitend belegt in Belgisch beursgenoteerd vastgoed. Dat wil zeggen: in aandelen van Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (of GVV’s, voorheen vastgoedbevaks). Hiervoor selecteren onze specialisten de beste GVV’s, op het beste moment, op basis van objectieve criteria en van onze kennis van de markt.

 

 

Uw eenvoudige en doeltreffende alternatief voor fysiek vastgoed en een cocktail met tal van voordelen op lange termijn. 
Frank Vranken, Chief Strategist

Concreet investeren deze GVV’s in alle soorten onroerende goederen (kantoren, logistieke opslagplaatsen, residentieel en commercieel vastgoed). Ze omvatten dus een ruimer gamma dan wat voor de privé-investeerder toegankelijk is. Dit laat toe om voldoende diversificatie te verzekeren binnen deze activaklasse. Bovendien spreiden de GVV’s hun investeringen in de tijd, om te profiteren van opportuniteiten op de verschillende markten waarop ze actief zijn.

Deze ‘papieren’ baksteen vormt een interessante cocktail en combineert:

  • Stabiele dividenden
  • Een aantrekkelijke rendement-risicoverhouding op lange termijn
  • Optimale diversificatie