Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is nochtans een kapitaalintensieve investering die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen waarmee u ook onrechtstreeks in vastgoed kunt investeren.

investissement-immobilier

Rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren betekent vastgoed kopen met als doel om het te verhuren of met een meerwaarde opnieuw te verkopen. Dit soort investering brengt ook het beheer ervan met zich mee. En dat kan flink tegenvallen: administratie, verantwoordelijkheid voor herstellingen, onderhoudswerkzaamheden, ... Zonder de hoge successie- en schenkingsrechten te vergeten in geval van nalatenschap of schenking.

Wist u dat u ook onrechtstreeks in vastgoed kunt investeren? Onder impuls van Frank Vranken, onze Chief Strategist, beheren onze specialisten actief een vastgoedmandaat dat uitsluitend belegt in Belgisch beursgenoteerd vastgoed. Dat wil zeggen: in aandelen van Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (of GVV’s, voorheen vastgoedbevaks). Hiervoor selecteren onze specialisten de beste GVV’s, op het beste moment, op basis van objectieve criteria en van onze kennis van de markt.

In het kader van het vastgoedmandaat zijn de GVV’s het voorwerp van een globaal, actief en zelfs proactief beheer, aangezien onze experts de evolutie van elk van deze vastgoedvennootschappen zeer nauwgezet opvolgen.

 

Uw eenvoudige en doeltreffende alternatief voor fysiek vastgoed en een cocktail met tal van voordelen op lange termijn. 
Frank Vranken, Chief Strategist

Deze GVV’s investeren in alle soorten onroerende goederen (kantoren, logistieke opslagplaatsen, residentieel en commercieel vastgoed). Ze omvatten dus een ruimer gamma dan wat voor de privé-investeerder toegankelijk is. Dit laat toe om voldoende diversificatie te verzekeren binnen deze activaklasse. Bovendien spreiden de GVV’s hun investeringen in de tijd, om te profiteren van opportuniteiten op de verschillende markten waarop ze actief zijn.

Maar opgelet, hoewel de effecten van GVV’s minder volatiel zijn dan andere activaklassen, blijven ze beursgenoteerd en dus gevoelig voor de gezondheid van de beurzen en de vastgoedmarkt, alsook voor de rente. Hieruit resulteert een premie of een décote ten opzichte van de intrinsieke waarde van het aandeel.

De 10 troeven van "papieren vastgoed"

  1. Diversificatie: iets anders, op een andere manier. Een aparte activaklasse om in de gaten te houden.
  2. Een gevarieerde waaier van activa die toelaat om uw portefeuille te verruimen en tegelijkertijd de risico’s te doseren.
  3. Recurrente cashflows die zorgen voor regelmatige rendementen in de vorm van dividenden.
  4. Een lage volatiliteit in vergelijking met aandelen, maar beursgenoteerde activa die transparantie en visibiliteit bieden.
  5. Inkomsten uit vastgoed die een solide bescherming bieden tegen de inflatie, maar ook tegen de grillen van de conjunctuur. De huurcontracten tussen de GVV’s en hun huurders bieden immers een bescherming tegen economische schokken op korte termijn.
  6. Een solide belegging, zoals fysiek vastgoed, maar zonder de beslommeringen, dankzij het uitbestede beheer van de goederen.
  7. Een eenvoudige en soepele belegging die op elk moment perfect past in een vermogensplanning.
  8. Een quasi onbestaande fiscale last op het vlak van de GVV. Enkel de uitgekeerde dividenden zijn onderworpen aan een roerende voorheffing, die in sommige gevallen verlaagd kan zijn.
  9. Een solide oplossing, zoals fysiek vastgoed, maar het kan gemakkelijk worden opgesplitst indien nodig, aangezien het beursgenoteerd is.
  10. Een reële belegging in tastbare onroerende goederen die zich in de buurt, in West-Europa, bevinden en die wij zelfs met u bezoeken.

Het krediet als beheersinstrument voor uw onroerend vermogen 

Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers wordt het krediet opgevat als een soepel beheersinstrument ten dienste van de cliënt.

Wist u dat aangepaste kredietformules toelaten om uw portefeuille soepel te wijzigen en vaak zelfs de rentabiliteit ervan te verhogen? Het gaat hier om een “vermogenskrediet”, ook wel “Lombardkrediet” genoemd.

Het vermogenskrediet biedt een flexibel antwoord op uw liquiditeitsbehoeften. De voorgestelde oplossingen zijn volledig aangepast aan uw persoonlijke situatie en aan uw project. Ze worden uitgewerkt in samenspraak met ons departement Wealth Planning & Structuring.

Deze formule laat u toe om uw portefeuille te gebruiken als onderpand voor uw krediet. Uw vermogen blijft dus onaangeroerd en u raakt niet aan de diversificatiestrategie die zorgvuldig door uw private bank werd uitgewerkt. Het krediet kan eveneens worden gebruikt als financieel instrument om een hefboomeffect op uw activa te creëren.

Opgelet, geld lenen kost ook geld.

Enkele getuigenissen van onze cliënten

De integratie van papieren vastgoed in uw vermogen laat toe om de waaier van beheersinstrumenten en beleggingen te vergroten teneinde de performances van uw globale vermogen te verbeteren.

 

« In het kader van de planning van mijn nalatenschap heb ik een groot deel van mijn onroerende activa omgezet in GVV’s. Dit laat mij toe om roerende waarden, aandelen van GVV’s, aan mijn erfgenamen over te dragen, wat gemakkelijker te verdelen is en over het algemeen minder belast is dan vastgoed. »

 

« Ik was eigenaar van meerdere appartementen in de stad, maar heb deze activa omgezet in aandelen van GVV’s om een betere diversificatie van het geografische, sectorale en huurrisico te verkrijgen. Daarbij komt dat ik mij niet meer moet bezighou­den met het dagelijkse beheer van mijn gebouwen. »