Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Uw persoonsgegevens (meegedeeld op deze website/....) worden door Puilaetco Dewaay Private Bankers N.V - Herrmann-Debrouxlaan, 46 te 1160 Brussel, verwerkt voor de volgende doeleinden: behandeling van uw aanvragen (m.b.t. bankdiensten), marketing van bankdiensten, globaal overzicht over de cliënten en/of potentiële cliënten, controle van de regelmatigheid van de verrichtingen en voorkoming van onregelmatigheden.

Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten. Deze gegevens kunnen meegedeeld  worden aan de ondernemingen van de groep waartoe de Bank behoort en andere ondernemingen waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om de voorgenoemde doeleinden te bereiken. Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn of haar persoonsgegevens inkijken, ze laten verbeteren of ze laten verwijderen. De betrokken persoon kan deze rechten uitoefenen via gewone post aan de hoofdzetel van de Bank of op het volgende e-mailadres: private.banking@pldw.be.