Artikels

13
april 2018
Vermogens - planning & - structurering

Taks op effectenrekeningen: wat men moet weten! door Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner

Na verschillende verhogingen van de taks op beursverrichtingen en van de roerende voorheffing, na de kortstondige belasting op de zogenaamde speculatieve meerwaarden in 2016, heeft onze regering besloten om een vermogensbelasting te heffen!

Lees meer
16
februari 2018
Vermogens - planning & - structurering

Successieplanning in vlaanderen: wat is er veranderd? door Anouck Lejeune, Senior Wealth Planner

Het Vlaamse decreet van 8 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2017, voorziet in een aantal wijzigingen op het vlak van erfbelasting die voor u wel eens belangrijk kunnen zijn. Enerzijds heeft men de mogelijkheden om - fiscaal - te plannen tussen echtgenoten, aan banden gelegd, maar anderzijds wordt een versoepeling voorzien wanneer men kleinkinderen bij de nalatenschap wenst te betrekken. Wat wijzigt er nu concreet voor u vanaf de inwerkingtreding van het decreet op 24 december 2017?

Lees meer
08
december 2017
Vermogens - planning & - structurering

Andalousië: hervorming successierechten door Anouck Lejeune, Senior Wealth Planner

Voor diegenen onder u die de Spaanse zon regelmatig opzoeken en de trotse eigenaars zijn of zullen worden van een onroerend goed in de autonome regio van Andalousië, kan het volgende bericht belangrijk zijn.

Lees meer
13
november 2017
Vermogens - planning & - structurering

Dubbele belasting van dividenden van Franse oorsprong: Hoe zijn rechten doen gelden? door Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner

Zoals wij in onze Monthly van september laatstleden meegedeeld hebben, heeft het Belgische Hof van Cassatie op 16 juni 2017 een arrest gewezen dat een einde zou kunnen maken aan de dubbele belasting van dividenden van Franse oorsprong verkregen door Belgische ingezetenen-natuurlijke personen.

Lees meer
13
november 2017
Vermogens - planning & - structurering

Regeerakkoord van de zomer 2017: Hervorming van de vennootschapsbelasting door Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner

Van de talrijke hervormingen die onze regering tijdens de zomer van 2017 beslist heeft, is die van de vennootschapsbelasting zeker de belangrijkste.

Lees meer