Artikels

03
oktober 2018
Vermogens - planning & - structurering

Minderwaarde bij de vereffening van een private privak: alles is niet verloren door Bernard d’Ursel, Adviseur in patrimoniumgerelateerde materie en fiscaliteit

Een recente circulaire van de administratie (circ. 2018/C/107 van 4 september 2018) vormt een goede gelegenheid om zich te buigen over een voordeel dat een ongelukkige aandeelhouder natuurlijke persoon van een privak kan inroepen.

Lees meer
01
oktober 2018
Vermogens - planning & - structurering

UBO-register: FAQ en eerste melding pas uiterlijk 31 maart 2019 door Nils De Vriendt, Wealth Planner

De Federale Overheidsdienst Financiën publiceerde een “Frequently Asked Questions” over het UBO-register. Het UBO register is een centraal online raadpleegbaar platform dat toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking stelt over deze uiteindelijke begunstigde van vennootschappen, maatschappen en vzw’s en stichtingen.

Lees meer
27
september 2018
Vermogens - planning & - structurering

Belastingregime van financiële producten aangehouden door een Belgische vennootschap door Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner

Elke vennootschap die over overtollige liquiditeiten beschikt, heeft er belang bij om ze te investeren, rekening houdend met de klassieke financiële parameters, maar ook met fiscale parameters. Deze tekst biedt u een niet-uitputtende lijst van « beleggingssleutels » en licht de bepalingen toe van het wetsontwerp 54-3147/001 dat op 19 juli 2018 aangenomen werd door de Kamer.

Lees meer
19
september 2018
Vermogens - planning & - structurering

Een herfst vol hervormingen door Martin Desimpel, Senior Wealth Planner

Deze maand traden een hervorming van het erf- en schenkingsrecht en een hervorming van de huwelijksvermogensstelsels in werking, net als een wijziging van de successie- en registratierechten, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Het belooft dus een warme herfst te worden! Wij nemen voor u de temperatuur op van wat er dit najaar op juridisch vlak verandert. We beginnen met het nieuws heet van de naald.

Lees meer
18
september 2018
Vermogens - planning & - structurering

UBO-REGISTER – nieuwe transparantie - verplichtingen voor vennootschappen, maatschappen en vzw’s en stichtingen door Nils De Vriendt, Wealth Planner

Vanaf 31 oktober 2018 krijgen Belgische vennootschappen – waaronder ook maatschappen – en (internationale) vzw’s en stichtingen er een administratieve verplichting bij.

Lees meer
27
augustus 2018
Vermogens - planning & - structurering

Wat is nog het belang van de notionele intrestaftrek? door Bernard d’Ursel, Adviseur in patrimoniumgerelateerde materie en fiscaliteit

Toen de wet van 22 juni 2005 de aftrek voor risicokapitaal invoerde (of « de notionele interestaftrek ») invoerde, ging het om een revolutionaire maatregel in de vennootschapsbelasting. De toenmalige eerste minister prijsde dit voordeel aan in het buitenland om multinationals naar België te lokken. Ook herhaalde hij dat deze nieuwigheid een opportuniteit inhield voor KMO’s.

Lees meer
27
augustus 2018
Vermogens - planning & - structurering

Levert de wijziging van de schenkbelasting voor u een voordeel op ? door Anouck Lejeune, Senior Wealth Planner

In onze vorige blog zijn wij stil blijven staan bij de gevolgen van het Vlaamse decreet van 6 juli 2018 op het vlak van de erfbelasting. Vandaag gaan wij na welke wijzigingen dit decreet aanbrengt aan de schenkbelasting, wijzigingen die, net zoals de nieuwe erfbelasting, van kracht zullen worden vanaf 1 september 2018.

Lees meer