Artikels

05
juni 2018
Vermogens - planning & - structurering

Taks op effectenrekeningen: wat met de Belgische effectenrekeningen van niet-inwoners? door Nils De Vriendt, Wealth Planner

U weet ongetwijfeld dat onze regering in het begin van het jaar besloten heeft om een vermogensbelasting te heffen door de invoering van een taks op effectenrekeningen. Deze taks roept tal van vragen op bij de beleggers. Zo vraagt men zich af hoe het zit met effectenrekeningen die in België worden aangehouden door niet-ingezetenen.

Lees meer
29
mei 2018
Vermogens - planning & - structurering

Beding van aanwas met betrekking tot een beleggingsportefeuille: wat bij ongelijke inbreng? door Nils De Vriendt, Wealth Planner

Het beding van aanwas op een beleggingsportefeuille is een kanscontract waarbij meerdere personen overeenkomen dat het onverdeelde aandeel van de eerststervende in de beleggingsportefeuille die zij reeds in onverdeeldheid bezitten door aanwas zal toekomen aan de langstlevende.

Lees meer
16
mei 2018
Vermogens - planning & - structurering

Uw vastgoedbeleggingen: twee instrumenten om ze te structureren naargelang van uw behoeften door Cécile Baijot, Senior Wealth Planner

De Belgische wetgeving betreffende vastgoedbeleggingsinstrumenten heeft een grote evolutie doorgemaakt met de invoering van het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) en, meer recent, met de herziening van de wetgeving betreffende de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV’s).

Lees meer
15
mei 2018
Vermogens - planning & - structurering

Hervorming van de successie- en registratierechten: wijzigingen die getuigen van gezond verstand! door Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner

Het Waalse decreet van 13 december 2017, dat van kracht werd op 1 januari 2018, wijzigt op verschillende punten de wetgeving inzake successie-en registratierechten. We overlopen voor u de belangrijkste wijzigingen met een impact op nalatenschappen, schenkingen en de aankoop van een onroerend goed.

Lees meer
26
april 2018
Vermogens - planning & - structurering

Successieplanning in Wallonië – wat is er gewijzigd sedert 01/01/2018? door Cécile Baijot, Senior Wealth Planner

Tot en met 31 december 2017 konden de langstlevende der echtgenoten en de langstlevende wettelijk samenwonende partner genieten van een
vrijstelling van successierechten met betrekking tot de gezinswoning. Deze vrijstelling was echter geplafonneerd tot 160 000 Euro. Indien het aandeel
van de langstlevende der echtgenoten/de langstlevende wettelijk samenwonende partner meer bedroeg dan 160 000 Euro, was het surplus
onderworpen aan het progressief tarief van de successierechten (met een maximumtarief van 30%).

Lees meer
24
april 2018
Vermogens - planning & - structurering

Nalatenschappen, testamenten en schenkingen: de nieuwe wet binnenkort in werking door Martin Desimpel, Senior Wealth Planner

Op 1 september aanstaande treedt de wet in werking die het Burgerlijk Wetboek hervormt op het vlak van erfrecht en giften (zijnde schenkingen en legaten). Deze nieuwe wet voert talrijke veranderingen in. Zij wijzigt onder andere de erfrechtelijke reserve en introduceert het principe van inkorting en inbreng van giften in waarde.

Lees meer
13
april 2018
Vermogens - planning & - structurering

Taks op effectenrekeningen: wat men moet weten! door Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner

Na verschillende verhogingen van de taks op beursverrichtingen en van de roerende voorheffing, na de kortstondige belasting op de zogenaamde speculatieve meerwaarden in 2016, heeft onze regering besloten om een vermogensbelasting te heffen!

Lees meer