Artikels

02
augustus 2018
Vermogens - planning & - structurering

U wil kapitalen aan uw kinderen overdragen en één van hen woont in Frankrijk: doe het vóór 1 september 2018 door Bernard d’Ursel, Adviseur in patrimoniumgerelateerde materie en fiscaliteit

Wanneer een ouder een schenking wil doen aan een kind dat in Frankrijk woont, wordt hij geconfronteerd met moeilijkheden met betrekking tot de Franse fiscaliteit. Frankrijk kent een bijzonder, en zelfs nadelig, stelsel van schenkingsrechten.

Lees meer
26
juli 2018
Vermogens - planning & - structurering

De btw op huurgelden in het vooruitzicht door Bernard d’Ursel, Adviseur in patrimoniumgerelateerde materie en fiscaliteit

De regering heeft in maart een voorontwerp van wet goedgekeurd met als voorwerp de toepassing van de btw, onder bepaalde voorwaarden, op huurgelden van onroerende goederen. Dit punt werd reeds besproken bij het hervormingsontwerp van juli 2017, maar werd uitgesteld.

Lees meer
19
juli 2018
Vermogens - planning & - structurering

Hervorming van het Wetboek der Vennootschappen: goed nieuws voor de overdracht van familiebedrijven! door Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner

Zoals u weet, heeft de federale regering sinds haar start talrijke hervormingen doorgevoerd (meer bepaald het stelsel van de erfenissen en giften, de huwelijksstelsels, de vennootschapsbelasting, …). Zo ook de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen (W. Venn.).

Lees meer
17
juli 2018
Vermogens - planning & - structurering

De hervorming van de huwelijksstelsels binnenkort gestemd door Martin Desimpel, Senior Wealth Planner

Het is de beurt aan de huwelijksstelsels – dat wil zeggen de regels die de inbrengen regelen van de echtgenoten onder elkaar en ten aanzien van derden met betrekking tot hun goederen – om een hervorming te ondergaan. De huidige regels, die iets meer dan veertig jaar in de praktijk worden toegepast, hebben leemten aan het licht gebracht. Een wetsontwerp wil hieraan verhelpen op basis van drie pijlers.

Lees meer
06
juli 2018
Vermogens - planning & - structurering

Wederzijdse schenkingen van effecten tussen echtgenoten: een alliantie tussen financiële bescherming en fiscaliteit door Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner

(Gewone) schenkingen tussen echtgenoten zijn een veelgebruikte en klassieke techniek om, enerzijds, een echtgenoot financieel te beschermen en, anderzijds, het bedrag van de successierechten te verminderen bij het overlijden van de schenkende echtgenoot: ofwel omdat de schenking geregistreerd werd en er schenkingsrechten betaald werden (3% of 3,3% naagelang van het gewest waar de schenker gedomicilieerd is), ofwel omdat er een periode van minstens 3 jaar verstreken is tussen de schenking en het overlijden van de schenker.

Lees meer
05
juli 2018
Vermogens - planning & - structurering

Schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik terug voor Nederlandse notaris? door Anouck Lejeune, Senior Wealth Planner

Op 26 april 2016 nam de Vlaamse Belastingdienst een beslissing die tot heel commotie leidde in de fiscale wereld. Zo zou de gesplitste aankoop van een onroerend goed enkel het gewenste effect hebben indien de voorafgaandelijke schenking aan schenkbelasting werd onderworpen. Daarnaast werd eveneens de zogenaamde “kaasroute” dichtgetimmerd.
Welnu, op 12 juni 2018 heeft de Raad van State dit standpunt vernietigd.
Wat betekent dit nu concreet?

Lees meer
25
juni 2018
Vermogens - planning & - structurering

Bronheffing van 12,8% op de dividenden van Franse oorsprong door Nils De Vriendt, Wealth Planner

Wat in geval van storting op de rekeningen buiten Frankrijk van natuurlijke personen met fiscale woonplaats buiten Frankrijk?

Lees meer