Artikels

14
januari 2019
Vermogens - planning & - structurering

Inbreng in de gemeenschap – Stand van zaken door Anouck Lejeune, Senior Wealth Planner

U overweegt misschien, zoals zoveel mensen, om bij het begin van of tijdens uw huwelijk enkele eigen (roerende en onroerende) goederen in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen ? Laten we samen, aan de hand van een concreet voorbeeld nagaan welke de gevolgen zullen zijn van een echtscheiding of een overlijden. In casu betreft het het voorbeeld van Els en Johan, die binnenkort zullen huwen onder het stelsel van gemeenschap. Els is eigenaar van een appartement aan zee dat zij graag gemeenschappelijk wil maken met Johan.

Lees meer
10
december 2018
Vermogens - planning & - structurering

De taks op de effectenrekeningen: een echt voorwerp van betwisting! door Bernard d’Ursel, Adviseur in patrimoniumgerelateerde materie en fiscaliteit

U hebt onlangs een brief van uw bank of van uw financiële instellingen ontvangen waarin u verwitttigd werd van de komende toepassing van de taks op de effectenrekeningen op uw activa. Via dit schrijven werd u geïnformeerd over de automatische heffing van de taks op uw effectenrekening of over de toestemming die u gevraagd werd om deze taks in te houden op de bij uw bank aangehouden activa.
Deze taks is momenteel het voorwerp van zeven hangende beroepen bij het Grondwettelijk Hof.

Lees meer
03
oktober 2018
Vermogens - planning & - structurering

Minderwaarde bij de vereffening van een private privak: alles is niet verloren door Bernard d’Ursel, Adviseur in patrimoniumgerelateerde materie en fiscaliteit

Een recente circulaire van de administratie (circ. 2018/C/107 van 4 september 2018) vormt een goede gelegenheid om zich te buigen over een voordeel dat een ongelukkige aandeelhouder natuurlijke persoon van een privak kan inroepen.

Lees meer
01
oktober 2018
Vermogens - planning & - structurering

UBO-register: FAQ en eerste melding pas uiterlijk 31 maart 2019 door Nils De Vriendt, Wealth Planner

De Federale Overheidsdienst Financiën publiceerde een “Frequently Asked Questions” over het UBO-register. Het UBO register is een centraal online raadpleegbaar platform dat toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking stelt over deze uiteindelijke begunstigde van vennootschappen, maatschappen en vzw’s en stichtingen.

Lees meer
27
september 2018
Vermogens - planning & - structurering

Belastingregime van financiële producten aangehouden door een Belgische vennootschap door Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner

Elke vennootschap die over overtollige liquiditeiten beschikt, heeft er belang bij om ze te investeren, rekening houdend met de klassieke financiële parameters, maar ook met fiscale parameters. Deze tekst biedt u een niet-uitputtende lijst van « beleggingssleutels » en licht de bepalingen toe van het wetsontwerp 54-3147/001 dat op 19 juli 2018 aangenomen werd door de Kamer.

Lees meer
19
september 2018
Vermogens - planning & - structurering

Een herfst vol hervormingen door Martin Desimpel, Senior Wealth Planner

Deze maand traden een hervorming van het erf- en schenkingsrecht en een hervorming van de huwelijksvermogensstelsels in werking, net als een wijziging van de successie- en registratierechten, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Het belooft dus een warme herfst te worden! Wij nemen voor u de temperatuur op van wat er dit najaar op juridisch vlak verandert. We beginnen met het nieuws heet van de naald.

Lees meer
18
september 2018
Vermogens - planning & - structurering

UBO-REGISTER – nieuwe transparantie - verplichtingen voor vennootschappen, maatschappen en vzw’s en stichtingen door Nils De Vriendt, Wealth Planner

Vanaf 31 oktober 2018 krijgen Belgische vennootschappen – waaronder ook maatschappen – en (internationale) vzw’s en stichtingen er een administratieve verplichting bij.

Lees meer