28
mei 2019

Alles wat u moet weten over PSD2

PSD2 is de afkorting van Payment Services Directive 2 (« Richtlijn betreffende betaaldiensten »). Deze richtlijn, die in 2018 van kracht geworden is, regelt de betaalmarkt in de Europese Unie. Ze versterkt uw bescherming en wil innovatie en concurrentie aanmoedigen.

Payments

De richtlijn van 2007, de PSD1, was bedoeld om de betalingen binnen de Europese Unie te uniformiseren. Door de komst van nieuwe verleners van vernieuwende financiële diensten en de evolutie van de technologie en het consumentengedrag was een actualisering van deze richtlijn noodzakelijk.

Wat zijn de doelstellingen van PSD2?

De nieuwe richtlijn richt zich tot u als consument, maar eveneens tot bedrijven, banken en betalingsinstellingen.

De doelstellingen van PSD2 bestaan erin om:

  • de betalingen binnen de Europese Unie te vergemakkelijken (en te beveiligen);
  • u toe te laten om uw rekeningen te centraliseren – ongeacht de bank – in eenzelfde applicatie!

Nieuwe betaaldiensten worden in het bijzonder door deze nieuwe richtlijn geregeld: de betalingsinitiatiediensten en de rekeninginformatiediensten.

Het doel van de richtlijn betreffende betaaldiensten? Een rechtskader invoeren voor eenvoudigere, veiligere en efficiëntere betalingen binnen de Europese Unie.

Wat verandert er voor u, als consument?

Hieronder vindt u de belangrijkste gevolgen van de PSD2:

  • Toegang tot uw rekeningen door andere banken of niet-bancaire operatoren, anders gezegd « gemachtigde derden », mits uw voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring.
  • Veiligere betalingen: PSD2 voert nieuwe, strengere regels in om het risico van betaalfraude aanzienlijk te verminderen. Ze voert het principe in van de sterke authenticatie van de cliënt, ook wel « Strong Customer Authentification » of SCA genaamd.

Wie zijn de « gemachtigde derden »?

Het toepassingsgebied van PSD2 wordt uitgebreid naar nieuwe, bancaire of niet-bancaire, spelers met betrekking tot betaaldiensten. Deze verleners van betaaldiensten worden ook « derden dienstverleners » of « Third Party Providers » genoemd.

Ze kunnen, nadat ze de toestemming van uw bank ontvangen hebben, een directe toegang hebben tot uw betaalrekening op voorwaarde dat u uitdrukkelijk uw goedkeuring hiervoor geeft en uitsluitend in de context van de door hen aangeboden betaaldiensten. 

Er bestaan twee soorten « derden dienstverleners »:

  • De verleners van rekeninginformatiediensten: onder voorbehoud van uw goedkeuring, kunnen zij de gegevens van uw rekeningen raadplegen. Ze kunnen de informatie van de laatste 18 maanden betreffende uw verschillende rekeningen bij uw verschillende banken in eenzelfde interface verzamelen, centraliseren en samenvoegen.
  • De verleners van betalingsinitiatiediensten: nog steeds onder voorbehoud van uw goedkeuring, kunnen zij in uw naam betalingen initiëren. Deze dienstverlening laat toe om u een nieuwe betaalwijze te verstrekken en om uw online aankopen te betalen via een overschrijving, zodat u uw kredietkaart niet moet gebruiken. Deze functionaliteit is echter niet mogelijk voor rekeningen geopend bij onze bank, omdat ons platform MyPLDW niet toelaat om online betalingen uit te voeren.

Klik hier voor meer informatie over de Europese richtlijn PSD2. Nog vragen? Aarzel niet om ons rechtstreeks te contacteren of om contact op te nemen met uw private banker. Wij zullen al uw vragen met plezier beantwoorden.

Photo by Christiann Koepke on Unsplash