13
juni 2019

Waarom biotech langetermijnkansen biedt

De biotechsector profiteert ten volle van de demografische ontwikkeling en van de versnellende innovatie. De langetermijngroei van de sector zou met geen enkele cyclus gecorreleerd moeten zijn. Een blootstelling aan de sector vereist echter een gedisciplineerde waarderingsbenadering en een goed begrip van de producten die worden ontwikkeld. Daarnaast is een gespreide portefeuille, samengesteld uit bedrijven in verschillende ontwikkelingsfasen die niet zijn opgenomen in een index, ook essentieel voor een betere risico-rendementverhouding.

pourquoi-la-biotechnologie-offre-t-elle-des-opportunites-a-long-terme-puilaetco-dewaay
© Photo by chuttersnap on Unsplash

De rally van de biotech is wellicht net begonnen

Biotechnologie is een onderdeel van de biologie dat gebruik maakt van systemen of organismen om door de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën de kwaliteit van het menselijk leven te verbeteren. Met andere woorden, het is gericht op een beter begrip van het lichaam, zeldzame ziektes en onvervulde behoeften. Daarom gaat alle aandacht uit naar de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen van biotechbedrijven, omdat deze van essentieel belang zijn voor de creatie van een robuuste pijplijn.

De fundamentele groei van de biotechindustrie wordt door verschillende trends ondersteund. Doordat de wereldbevolking groeit, neemt de vraag naar deze medische innovaties toe. Verder zorgt de rijker wordende middenklasse in Azië ervoor dat mensen zich een betere gezondheidszorg kunnen veroorloven. Doordat de bevolking vergrijst, ontstaan er nieuwe ziektepatronen die moeten worden aangepakt.

Wat de aanbodzijde betreft, profiteert de expansie van de biotech duidelijk van de versnellende technologische ontwikkelingen.

Momenteel zijn de activiteiten van de biotechnologiesector hoofdzakelijk geconcentreerd in de VS en noteren alle biotechbedrijven op dezelfde beurs. Dit verhoogt hun voorspelbaarheid voor de beleggers. Bovendien staan Amerikanen meer open voor innovatie en wetenschappelijke ontwikkelingen. Amerikaanse beleggers staan erom bekend dat ze de hoogste risicobereidheid ter wereld hebben. Tenslotte hanteert de Amerikaanse regelgevende instantie, de FDA, een constructieve benadering voor biotechbedrijven en ondersteunt hierdoor hun investeringen. Dit zou echter kunnen veranderen. Bedrijven die in staat zijn om unieke en revolutionaire medicijnen te produceren, winnen aan prijszettingsvermogen. Als dit te groot wordt, zouden de autoriteiten deze markt minder welwillend tegemoet kunnen treden.

In Europa en Azië is de situatie heel verschillend. Grote Europese biotechbedrijven trekken nog steeds naar de Amerikaanse beurzen om nieuwe investeringen te financieren. De Aziatische biotechmarkt staat daarentegen nog steeds in haar kinderschoenen. Een aantal landen heeft laten weten meer te willen uitgeven aan technologieën die de biotechmarkt zouden moeten ondersteunen, zoals China met zijn doelstelling « Made in China 2025 ».

© Photo by Drew Hays on Unsplash
De biotechsector presteert over het algemeen beter dan de wereldwijde aandelenmarkt, met een hogere volatiliteit. De sector is geleidelijk een graadmeter voor de wereldwijde aandelenmarkten aan het worden.

Meer gedetailleerd

Uitsluitend vanuit het oogpunt van de belegger beschouwd, zouden aandeelhouders moeten profiteren van fusies en overnames door grotere, op groei gerichte biotechnologiebedrijven. Deze bedrijven zijn dus op zoek naar de meest veelbelovende, maar aantrekkelijk gewaardeerde biotechinnovaties om aan hun portefeuille toe te voegen, terwijl ze de initiële beleggingsrisico's beperken.

Tenslotte is het zo dat de biotechsector niet immuun is voor de toename van passieve beleggingen. Deze beleggingen dienen over het algemeen om te profiteren van kortetermijnkansen. Dit heeft tot gevolg dat de prestaties van beursgenoteerde biotechaandelen in toenemende mate gecorreleerd zijn met die van de wereldwijde aandelenmarkten. Er zijn echter instrumenten om de effecten van deze trend te verzachten, zoals actieve fondsen. Over het algemeen besteden ze meer aandacht aan de kerncijfers van bedrijven alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De doelstelling is om bepaalde grotere, volgroeide bedrijven te vermijden, ten gunste van opkomende bedrijven die veelbelovende pijplijnen ontwikkelen. Bovendien kunnen de beheerders van deze fondsen elke molecule of genoom dat door de bedrijven ontwikkeld is, daadwerkelijk begrijpen. Ze concentreren zich ook op de daadwerkelijke diversificatie van de ontwikkelingsfases van biotechbedrijven. Wetenschappelijke expertise en financiële kennis zijn strategische elementen op het vlak van beleggen in de biotechsector.

Hoop op het beste, bereid u voor op het ergste

Beleggen in de biotechsector is een goede manier om te profiteren van de versnellende technologische innovatie. Het is ook een kans om te profiteren van de positieve effecten van demografische veranderingen, zoals de toenemende wereldbevolking, nieuwe ziektepatronen ten gevolge van een vergrijzende bevolking en de stijgende vraag naar gezondheidszorg vanuit de steeds meer welvarende Aziatische middenklasse. Ook wordt deze sector gekenmerkt door fusies en overnames en ontvangt hij momenteel forse steun van overheden overal ter wereld. Hoewel we positief blijven over de biotechsector, vereist hij een goed begrip van de onderliggende producten die worden ontwikkeld. Dit is een manier om het structureel hogere risico te beperken dat kenmerkend is voor bedrijven die actief zijn in de biotechnologie. Daarnaast is een gespreide portefeuille, samengesteld uit bedrijven in verschillende ontwikkelingsfasen die niet zijn opgenomen in een index, een andere optie voor een betere risico-rendementverhouding.

Wilt u meer weten over de biotechsector? Lees dan zeker ons artikel le « Biotechnologie: de sector heeft de wind in de zeilen ».  Ook uw private banker beantwoordt graag al uw vragen, net als ons Tech Innovation Team

Dit artikel werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van Frank Vranken, Chief Strategist van Puilaetco Dewaay Private Bankers NV, Herrmann-Debrouxlaan 46, 1160 Brussel. Deze communicatie betreft een beleggingsaanbeveling. Wij hebben geen rekening gehouden met de persoonlijke situatie, noch met de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van de bestemmeling(en) en het document mag niet worden beschouwd als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Bijgevolg raden wij de cliënten ten zeerste aan om hun adviseurs te contacteren alvorens een beleggingsbeslissing te nemen op basis van de informatie in dit document. De inhoud van het artikel is geen, en mag niet worden beschouwd als, aanbod of verzoek tot aan- of verkoop. De uitgedrukte meningen kunnen op elk ogenblik zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen verschillen van andere standpunten uitgedrukt in andere documenten. Resultaten uit het verleden/Prognoses bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst. De waarde van effecten kan onderhevig zijn aan wijzigingen en kan bijgevolg niet worden gegarandeerd.