08
februari 2019

Wat kan er nog aan de basis liggen van een beursherstel?

Het beursherstel dat in januari geregistreerd werd, werd ingezet door de geruststellende toespraak van de Fed (Amerikaanse centrale bank). Maar is dit herstel al voorbij? Zo ja, wat zou de volgende motor kunnen worden van een duurzaam beursherstel?

dou-pourrait-venir-un-autre-rebond-de-la-bourse-puilaetco-dewaay

Eerste piste: als de Fed afziet van een vermindering van de omvang van haar balans (ze heeft net aangekondigd dat ze « flexibel » zal zijn hieromtrent), zou dat een krachtige stimulans zijn voor de markten. Want de vermindering van de balans van de Fed (4500 miljard dollar) vertaalt zich onrechtstreeks in een rentestijging. En dus zou een ommezwaai van het monetaire beleid de markten opwaarts stuwen.

Het stilvallen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zou de markten eveneens een boost kunnen geven. De twee partijen hebben nog minder dan een maand om tot een akkoord te komen. Tot 1 maart blijft de spanning te snijden.

Dezelfde bezorgdheid heerst er over de Brexit (afloop eind maart): zonder akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zou de beurs van Londen kunnen « instorten ».

Maar op termijn zal het echte goede nieuws niet geopolitiek, maar micro-economisch zijn: de kwaliteit van de bedrijfsresultaten zal de beurs sturen.

Lees ook

horloge

Een gepersonaliseerd vermogensbeheer

U geniet van een volledig gepersonaliseerde aanpak. In samenwerking met een team van exper ts in hun respectieve domeinen en gebruikmakend van performante informaticamiddelen, concentreren onze private bankers zich uitsluitend op uw specifieke behoeften.

Lees meer
Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
investissement-immobilier

Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Nochtans: rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is een kapitaalintensieve investering, die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen aan waarmee u ook onrechtstreeks in immobiliën kunt investeren.

Lees meer