13
april 2018

Waarom men niet bang moet zijn voor een terugkeer van de inflatie

Een mogelijke terugkeer van de inflatie was één van de factoren die aan de basis lagen van de minicorrectie van februari laatstleden. Maar is deze inflatievrees van de beleggers gerechtvaardigd? Sommige economen menen van niet, want de mondialisering is van nature deflatoir.

Inflation

In een interview aan L’Agefi stelt Florent Delorme, macroanalist bij M&G, dat « zelfs wanneer inflatoire spanningen opduiken, er andere krachten zijn die hen tegenwerken, zoals de verscherpte concurrentie van de bedrijven of de druk op de prijzen via internet. Hoewel de structurele inflatie niet sterk de hoogte in gaat en de centrale banken niet verplicht zijn om de cyclus te verbreken door een renteverhoging, elimineert men deze parameter alsof hij aanleiding kan geven tot het einde van een cyclus. Men ziet ook geen massale overinvesteringen in veel sectoren, wat het einde van de cyclus zou aankondigen. Er is nog liquiditeit en er zijn geen massale overinvesteringen, dus er zijn nog perspectieven ».

Geïnterviewd over hetzelfde onderwerp, meent Bernard Aybran van Invesco AM dat « de Amerikaanse groei niet op een oververhitting lijkt te wijzen(…). De aandelenmarkt is één van de plaatsen waar er het meest oververhitting is. Bovendien is er een volledige tewerkstelling, maar met een relatief lage participatiegraad: het is de volledige tewerkstelling van een deel van de bevolking! Anderzijds wijzen alle andere economische indicatoren niet zozeer in de richting van een oververhitting ».