27
juni 2019

Vergroening

Groene obligaties kunnen een robuust langetermijnrendement opleveren en een meetbare positieve impact hebben op onze planeet.

se_mettre_au _vert_puilaetco_dewaay

Iets meer dan tien jaar geleden heeft de Europese Investeringsbank (EIB) op de Luxemburgse beurs een obligatie uitgegeven met de ongebruikelijke naam « Climate Awareness Bond », die beleggers de mogelijkheid biedt om te participeren in een product waarvan de opbrengst alleen bestemd is voor hernieuwbare energie en energiebesparende projecten.

Deze vastrentende waarde uit 2007 was de voorloper van een activaklasse die tegenwoordig bekendstaat onder de naam « groene obligaties ».

Na de EIB-uitgifte is de markt voor groene obligaties in eerste instantie geleidelijk gegroeid (EUR 4 miljard in 2010 en EUR 10 miljard in 2013) om vervolgens explosief te groeien tot een recordemissiebedrag van EUR 15 miljard in januari 2019 alleen.

Wat zijn de motoren van deze groei van de markt voor groene obligaties, die inmiddels bestaat uit meer dan 600 emittenten wereldwijd met een totale waarde van EUR 400 miljard?

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat deze vastrentende nichemarkt ontstaan is op ongeveer hetzelfde moment als de bredere trend naar verantwoord beleggen in 2006, toen de Verenigde Naties en een kleine groep institutionele beleggers de Principes voor Verantwoord Beleggen (PVB) introduceerden.

Vandaag zijn er meer dan 2000 instellingen die de PVB onderschreven hebben en zich sterk maken voor het betrekken van milieu-, maatschappelijke en bestuursfactoren bij het nemen van beleggingsbeslissingen voor een betere risicobeheersing en om een duurzaam langetermijnrendement te genereren. Gezamenlijk vertegenwoordigen de ondertekenende partijen (waaronder beleggers en vermogensbeheerders) meer dan EUR 73.000 miljard aan activa in bezit of onder beheer.

Binnen dit universum is er speciale aandacht voor groene obligaties: het bieden van financiering voor nieuwe en bestaande projecten die een positieve impact op het milieu nastreven, die kunnen worden beoordeeld en, voor zover mogelijk, gekwantificeerd.

Deze projecten omvatten hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, voorkoming en beheersing van vervuiling, duurzaam en milieuvriendelijk beheer van grond en hulpbronnen, biodiversiteit, water- en afvalbeheer en schoon vervoer.

Hoewel er niet één enkele definitie voor groene obligaties bestaat, maakt meer dan 95% van de emittenten nu gebruik van een vorm van externe certificering om hun milieuvriendelijkheid aan te tonen.

Net als in het bredere universum van verantwoord beleggen zullen de vergelijkbaarheid en de publicatie van relevante gegevens een belangrijke factor zijn voor de verdere expansie van emittenten van groene obligaties en hun beleggersbasis.

De markt van de groene obligaties telt wereldwijd meer dan 600 emittenten en is goed voor een totale waarde van eur 400 miljard.

Via groene obligaties wordt inmiddels al de invoering van duurzame landbouwpraktijken in Polen, zonne-energie-oplossingen in Zuid-Afrika, ecotoerisme in Indonesië, energie-efficiënte sociale huisvesting in Frankrijk, windturbines in Mexico en schoon drinkwater in Zweden gefinancierd.

Iets meer dan tien jaar na de eerste uitgifte is deze lijst van indrukwekkende projecten alleen maar verder aan het groeien. Dit benadrukt de bijzondere aantrekkingskracht van groene obligaties, die een potentieel duurzaam langetermijnrendement bieden en een meetbaar positief effect hebben op onze planeet.

Dit artikel is samengesteld door KBL European Private Bankers. De inhoud van dit document en de hierin geuite standpunten - op basis van informatie die afkomstig is van bronnen die wij als betrouwbaar achten - zijn die van het Group Asset Allocation Committee (GAAC) van KBL epb op datum van juni 2019 en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Dit artikel is van algemene aard en vormt in geen geval een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. De beleggers dienen in het achterhoofd te houden dat prestaties uit het verleden geen indicatie vormen voor de toekomst en dat de waarde van een belegging kan stijgen of dalen.

Lees ook

horloge

Een gepersonaliseerd vermogensbeheer

U geniet van een volledig gepersonaliseerde aanpak. In samenwerking met een team van exper ts in hun respectieve domeinen en gebruikmakend van performante informaticamiddelen, concentreren onze private bankers zich uitsluitend op uw specifieke behoeften.

Lees meer
Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
investissement-immobilier

Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is nochtans een kapitaalintensieve investering die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen waarmee u ook onrechtstreeks in vastgoed kunt investeren.

Lees meer