26
augustus 2019

Vergadering van Jackson Hole: centrale banken onder grote druk

Op vrijdag 23 augustus zijn de centrale banken van overal ter wereld samengekomen in Jackson Hole, Wyoming, om te praten over « de uitdagingen van het monetaire beleid », die niet min zijn.

Jackson-hole-ld

Hoewel niet officieel besproken, is er de uitdaging van de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank. Aangezien de president van de Verenigde Staten met zijn tweets de Fed (Amerikaanse centrale bank) bijna dagelijks onder druk zet om haar richtrente te verlagen, wordt deze onafhankelijkheid zwaar op de proef gesteld.

Resultaat: na een eerste daling op 31 juli laatstleden verwachten de meeste economen dat de Fed haar rente nog met een kwart punt zal verlagen tijdens haar volgende vergadering op 18 september. De reden hiervoor? De Fed moet anticiperen op de negatieve gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Maar de uitdagingen beperken zich niet tot de onafhankelijkheid van de Fed of de druk van het Witte Huis (of van de markten) om haar rente te verlagen. De wereldgroei kent eveneens een vertraging. In het licht van deze verslechtering van de groei hebben de meeste centrale banken voor rentedalingen geopteerd om hun respectieve economieën aan te zwengelen. Ook India, Thailand en Indonesië hebben hun richtrente zopas verlaagd. En de Europese Centrale Bank (ECB) lijkt dezelfde richting uit te gaan. Tijdens haar laatste vergadering op 25 juli laatstleden achtte zij het niet uitgesloten om nieuwe monetaire maatregelen te nemen teneinde het hoofd te bieden aan de vertraging van de economische groei in de eurozone. De vergadering van de ECB op 12 september 2019 zou trouwens de aanzet kunnen geven tot een nieuwe renteverlaging.

Maar de belangrijkste uitdaging van de centrale banken is « how low can you go? ». Anders gezegd, ze zitten met het volgende dilemma: de centrale banken hebben hun rente al zodanig veel verlaagd dat ze bijna geen marge meer hebben om ze nog verder te verlagen als er een recessie optreedt. De paradox die de economen aanhalen is dat de vergadering van Jackson Hole de specialisten van het monetaire beleid samenbrengt, terwijl het budgettaire beleid het zou moeten overnemen. De centrale banken hebben veel verbeelding, maar de druk neemt toe, opdat de regeringen (meer bepaald Duitsland) het overnemen met gepaste relancemaatregelen.

Lees ook

Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
le-crédit-patrimonial-des-solutions-sur-mesure

Vermogenskredieten: oplossingen op maat!

Wilt u een opportuniteit aangrijpen of een belangrijke verrichting financieren, zonder uw portefeuille, of een deel ervan, te moeten verkopen? Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers kunt u genieten van een bijzonder soepele financiering op maat, tegen zeer gunstige voorwaarden: het vermogenskrediet, ook wel ‘Lombardkrediet’ genoemd.

Lees meer
Pourquoi-choisir-puilaetco-dewaay-pirvate-bankers

Waarom kiezen voor Puilaetco Dewaay Private Bankers?

Sinds 1868 hebben we maar één enkele missie: u performante, gepersonaliseerde en verantwoorde oplossingen bieden. Als private bankers focussen we op een volledig gepersonaliseerde aanpak, gebaseerd op onze ervaring, geschiedenis en geavanceerde technologie.

Lees meer