26
juni 2019

Vastgoedaandelen (GVV’s) blijven bekoren

Net zoals de voorbije jaren behoren vastgoedaandelen ook dit jaar opnieuw tot de uitblinkers. Van bij de start van 2019 tekenden GVV’s in lijn met de “gewone” aandelenmarkten voor puike resultaten. Minder opvallend, maar belangrijk om te onderstrepen is dat ze heel goed standhouden op momenten wanneer de beurzen onder druk komen te staan. Dit was zo bij de hevige correctie in het najaar van 2018 en is opnieuw het geval gebleken toen de aandelenmarkten naar het einde van april stevig terugvielen.

Real-estate-ld
Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Waaraan hebben ze dit te danken?

  • Vastgoedaandelen zijn de laatste jaren meer op de voorgrond getreden dankzij uitstekende bedrijfsresultaten en gerealiseerde groeiplannen.
  • Een ander belangrijk argument om in GVV’s te beleggen is het dividendrendement. Deze bedrijven, die minstens 80% van hun winsten moeten uitkeren, staan gekend als hoge dividendbetalers. Ze trekken beleggers aan die op zoek zijn naar een alternatief voor vastrentende producten of cash die een nulrendement bieden. Daarbij komt nog dat door de lage economische groei en het tekort aan inflatie de rentevoeten structureel laag zullen blijven. In een dergelijke omgeving zal de omzetting van cash naar rendement, in casu naar GVV’s, zich verder doorzetten.
  • Over de jaren heen zijn GVV’s veel minder volatiel gebleken. De beta (koersgevoeligheid voor bewegingen in de markt) tegenover ‘gewone’ aandelen bedraagt 60%, wat ervoor zorgt dat er minder sterke jojobewegingen zijn in volatiele markten. Beleggers met minder zin voor risico voelen zich hier stukken beter mee. Twee sprekende voorbeelden zijn de correcties van de aandelenmarkten in de tweede jaarhelft van 2018 en sinds eind april van dit jaar. In beide gevallen lieten de Europese aandelen verliezen optekenen, terwijl de Belgische GVV’s positieve rendementen bleven genereren.

Bijkomende troeven zijn:

  • In het Belgische GVV-landschap is er, in tegenstelling tot de Europese GVV’s, meer keuze in segmenten. Naast de kantoren en retail, twee categorieën die ook in Europa goed vertegenwoordigd zijn en die het om diverse redenen wat moeilijker hebben, zijn er investeringsmogelijkheden in zorgvastgoed, studentenhuisvesting en logistiek vastgoed. Deze laatste drie subsegmenten zijn minder prominent aanwezig bij de Europese spelers. Ze hebben de wind in de zeilen door demografische trends of door de nieuwe manier van consumeren.
  • Een groot aantal Belgische spelers hebben sinds enige tijd de overstap gewaagd naar het buitenland (Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Roemenië en Oostenrijk). Op een korte tijdspanne zijn ze erin geslaagd om succesvol te zijn. Recent kwamen daar nog nieuwe landen bij (Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal), terwijl ook de andere GVV’s de overstap naar het buitenland maakten. De voornaamste toekomstige groei zal trouwens in het buitenland plaatsvinden, waar de rendementen hoger liggen dan in België en er nog heel wat consolidatie mogelijk is. Recente overnames tonen dit overduidelijk aan.
  • Naast het inzetten op groei, besteden de vastgoedbedrijven ook aandacht aan het verhogen van de kwaliteit van de portefeuille. Dit doen ze door de verkoop van minder strategische panden, het vernieuwen van de oudere gebouwen en de optimalisatie van huurders.

We wensen er wel op te wijzen dat hoewel GVV’s minder volatiel zijn dan andere activaklassen, ze beursgenoteerd zijn en dus gevoelig zijn voor de evolutie van de beurzen, de vastgoedmarkt en de rente. Hieruit resulteert een premie of een korting ten opzichte van de intrinsieke waarde van het aandeel.

 

Conclusie

Er zijn genoeg redenen om in GVV’s te blijven geloven. Dankzij regelmatige meetings met de verschillende bedrijven en een analyse van de bedrijfsresultaten volgen we de gebeurtenissen van heel dichtbij op. De samenstelling van het vastgoedmandaat bestaat uit bedrijven die aantrekkelijke en stabiele dividenden uitbetalen en bedrijven die er steeds opnieuw in slagen om puike groeiverhalen neer te zetten.  

 

Wilt u meer weten over ons vastgoedmandaat dat uitsluitend belegt in Belgisch beursgenoteerd vastgoed? Aarzel niet om onze pagina "Anders investeren in vastgoed" te raadplegen. U kunt ook contact met ons opnemen via de knop "Contacteer ons” hieronder. Uw private banker en onze experts staan te uwer beschikking om uw vragen te beantwoorden.


Dit artikel werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van Frank Vranken, Chief Strategist van Puilaetco Dewaay Private Bankers NV, Herrmann-Debrouxlaan 46, 1160 Brussel. Deze communicatie betreft een beleggingsaanbeveling. Wij hebben geen rekening gehouden met de persoonlijke situatie, noch met de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van de bestemmeling(en) en het document mag niet worden beschouwd als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Bijgevolg raden wij de cliënten ten zeerste aan om hun adviseurs te contacteren alvorens een beleggingsbeslissing te nemen op basis van de informatie in dit document. De inhoud van het artikel is geen, en mag niet worden beschouwd als, aanbod of verzoek tot aan- of verkoop. De uitgedrukte meningen kunnen op elk ogenblik zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen verschillen van andere standpunten uitgedrukt in andere documenten. Resultaten uit het verleden/Prognoses bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst. De waarde van effecten kan onderhevig zijn aan wijzigingen en kan bijgevolg niet worden gegarandeerd.

Lees ook

investissement-immobilier

Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Nochtans: rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is een kapitaalintensieve investering, die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen aan waarmee u ook onrechtstreeks in immobiliën kunt investeren.

Lees meer
Pourquoi-choisir-puilaetco-dewaay-pirvate-bankers

Waarom kiezen voor Puilaetco Dewaay Private Bankers?

Sinds 1868 hebben we maar één enkele missie: u performante, gepersonaliseerde en verantwoorde oplossingen bieden. Als private bankers focussen we op een volledig gepersonaliseerde aanpak, gebaseerd op onze ervaring, geschiedenis en geavanceerde technologie.

Lees meer