27
juni 2019

Slimmere steden

Nu de stedelijke bevolking wereldwijd blijft groeien, hebben stadsplanologen hun hoop gevestigd op nieuwe technologieën om te helpen een potentiële financiële en milieucrisis af te wenden.

les_villes_plus_intelligentes_puilaetco_dewaay

In de lange geschiedenis van de mensheid heeft de wereldbevolking vrijwel uitsluitend in dun bevolkte plattelandsgebieden gewoond. Tot het jaar 1600 woonde zelfs minder dan 5% van onze voorouders in de stad.

In 1950 woonde 30% van de wereldbevolking van 2,5 miljard mensen in stedelijke gebieden. Vandaag de dag woont meer dan 55% in steden en dat percentage zal naar verwachting in 2050 zelfs oplopen tot 68%, terwijl de wereldbevolking dan gegroeid zal zijn van 7,7 miljard tot circa 10 miljard mensen.

China, India en Nigeria zullen dan meer dan een derde van de verwachte groei voor hun rekening nemen, maar dit betekent niet dat inwoners van steden zoals Londen, New York en Parijs zich geen zorgen hoeven te maken.

Door deze niet eerder geziene migratie zullen infrastructuurvoorzieningen zoals vervoer en riolering en de levenskwaliteit in het algemeen nog meer onder druk komen te staan. Het beperken van de impact van de verstedelijking op het milieu vormt een enorme uitdaging. Naarmate de bevolking toeneemt en de temperatuur stijgt, zullen steden overal ter wereld het moeilijk hebben om in schoon water en propere lucht te voorzien.

De vindingrijkheid van de mens, gestimuleerd door informatie- en communicatietechnologie, is onze grootste hoop om deze sluimerende crisis het hoofd te bieden.

Zogeheten « slimme steden » steken overal ter wereld de kop op. Aangevoerd door koplopers zoals Amsterdam en Barcelona nemen stadsplanners steeds vaker hun toevlucht tot ICT om de kwaliteit en de efficiëntie van stedelijke diensten zoals energievoorziening, vervoer en nutsdiensten te optimaliseren teneinde het gebruik van hulpbronnen en het afval te beperken en tegelijk de kosten beter te beheren.

Een eenvoudig voorbeeld van hoe een slimme stad werkt: door het plaatsen van sensoren op vuilnisbakken weten de gemeentelijke diensten wanneer het vuil moet worden opgehaald (en wanneer niet), waardoor de efficiëntie wordt verhoogd en de kosten dalen.

En hoe vaak moet u niet zoeken naar een parkeerplaats in een grote stad? Een zeer praktisch voorbeeld is een app die u rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde beschikbare plek stuurt en die in real-time door slimme sensoren wordt bijgewerkt.

Op basis van dezelfde principes kan het verkeer beter worden gereguleerd met bijvoorbeeld flexibele tarieven op basis van het verkeersaanbod en de mate van luchtvervuiling, terwijl de energie-efficiëntie kan worden verbeterd via slimme LED-straatverlichting die alleen aangaat wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

Het afgelopen jaar werd er voor eur 72 miljard in smartcity-projecten geïnvesteerd en dat bedrag zal tegen 2022 verdubbelen.
Van Chicago tot Kopenhagen en van Singapore tot Shanghai investeren meer en meer steden in een duizelingwekkende reeks initiatieven om het leven van hun inwoners te verbeteren, waardoor ze enorme marktkansen creëren. Het afgelopen jaar werd er volgens de International Data Corporation voor circa EUR 72 miljard in smartcity-projecten geïnvesteerd, waardoor tegen 2022 de geraamde uitgaven EUR 140 miljard zullen bedragen.

Tegelijkertijd worden er steeds meer bezwaren opgeworpen tegen het gebruik - en het potentiële misbruik - van deze onophoudelijke gegevensstroom. In de toekomst kunnen dichtbevolkte steden overal ter wereld zich opmaken voor een zware strijd tussen de behoeften van de overheid aan dergelijk toezicht en het onvervreemdbare recht van het individu op privacy.

 

Dit artikel is samengesteld door KBL European Private Bankers. De inhoud van dit document en de hierin geuite standpunten - op basis van informatie die afkomstig is van bronnen die wij als betrouwbaar achten - zijn die van het Group Asset Allocation Committee (GAAC) van KBL epb op datum van juni 2019 en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Dit artikel is van algemene aard en vormt in geen geval een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. De beleggers dienen in het achterhoofd te houden dat prestaties uit het verleden geen indicatie vormen voor de toekomst en dat de waarde van een belegging kan stijgen of dalen.

Lees ook

horloge

Een gepersonaliseerd vermogensbeheer

U geniet van een volledig gepersonaliseerde aanpak. In samenwerking met een team van exper ts in hun respectieve domeinen en gebruikmakend van performante informaticamiddelen, concentreren onze private bankers zich uitsluitend op uw specifieke behoeften.

Lees meer
Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
investissement-immobilier

Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Nochtans: rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is een kapitaalintensieve investering, die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen aan waarmee u ook onrechtstreeks in immobiliën kunt investeren.

Lees meer