12
oktober 2018

Nieuwe heffingen van Trump

President Trump heeft zijn plannen uitgevoerd om heffingen op te leggen op een bijkomend bedrag van 200 miljard USD aan Chinese import. De meevaller is dat de heffing, die op 24 september van kracht geworden is, slechts 10% bedraagt. Trump heeft echter de druk op China opgevoerd, want hij kondigde aan dat de heffingen tegen 2019 zullen stijgen tot 25%. Bovendien gaf Trump aan dat hij overweegt om voor nog eens 267 miljard USD aan heffingen op te leggen op Chinese goederen indien Peking vergeldingsmaatregelen zou nemen. Dat zou Xi Jinping in een moeilijk parket brengen, aangezien hij in het binnenland gezichtsverlies zou lijden en zwak zou overkomen in het licht van het Amerikaanse pestgedrag.

la-nouvelle-salve-de-tarifs-douaniers-de-trump-puilaetco-dewaay-private-bankers

Zijn antwoord was dan ook erg afgemeten, aangezien hij slechts heffingen oplegde van 5 tot 10% op 60 miljard USD aan Amerikaanse import. Dat laat de deur open voor een onderhandelde oplossing. Veel waarnemers zijn echter van mening dat de onderhandelingen moeilijk zullen verlopen, aangezien de Amerikaanse eisen naar China toe niet realistisch zijn; in het bijzonder de oproep om belangrijke onderdelen te ontmantelen van het 'Made in China 2025'-beleid van Xi Jinping om een wereldleider te worden op het vlak van nieuwe technologie, zoals Artificiële Intelligentie. Zij vermoeden dat de escalerende handelsoorlog van Trump deel uitmaakt van een 'Grote Strategie' om de opkomst van China als wereldmacht een halt toe te roepen. Hierdoor moeten we ons mogelijk opmaken voor een lange strijd voor de economische dominantie.

Hoewel we van mening zijn dat de macro-economische gevolgen van de nieuwe maatregelen binnen de perken zullen blijven, maken we ons zorgen over de langetermijngevolgen voor de aanvoerketens en investeringsbeslissingen en over de geopolitieke gevolgen. Of Trump erin zal slagen om zijn strategie door te voeren, zal in grote mate afhankelijk zijn van zijn binnenlandse sterkte. Hierdoor kunnen de Chinezen mogelijk tijd winnen en het ergste vermijden.

De macro-economische impact

De gevolgen op korte termijn lijken beperkt.

De VS zijn een relatief gesloten economie. De handel is goed voor zowat 13% van het bbp. China, daarentegen, is een belangrijke handelspartner en vertegenwoordigt zowat 20% van de Amerikaanse import. Een heffing van 10% op 200 miljard USD lijkt niet voldoende om de sterk groeiende Amerikaanse economie van 20 biljoen USD te laten ontsporen op dit moment, omwille van de volgende redenen:

  • Door de handelsstromen naar andere landen af te leiden, zullen de heffingen mogelijk vermeden kunnen worden of op z'n minst kunnen worden beperkt.
  • De waardevermindering van de renminbi ten opzichte van de dollar (8% dit jaar) compenseert gedeeltelijk de impact op de handelsvolumes.
  • Een ander belangrijk punt is dat in de jongste maatregelen Trump op het nippertje heffingen heeft laten vallen op de import van 300 hoogtechnologische producten. Dat geeft misschien aan dat hij onder druk staat van bedrijven zoals Apple en Alphabet, die hem aanraden om niet te ver te gaan, want anders gaan hun dure beurswaarderingen er misschien onder lijden.
  • Terwijl Trump in de strijd met China een versnelling hoger schakelt, is er momenteel een adempauze in de handelsoorlog met Europa, een andere belangrijke handelspartner, en een hernieuwde overeenkomst met Mexico en Canada. De VS zullen dus met drie van hun vier grootste handelspartners geen handelsconflict hebben. Toegegeven, de overeenkomst met Europa lijkt wankel zolang Trump in het Witte Huis zit. Enkele weken geleden zei hij immers over Europa dat het “even slecht is als China, alleen kleiner”. We mogen hopen dat zelfs Trump ondertussen wel beseft dat hij niet zomaar al zijn partners kan afstoten en goed moet nadenken wie hij wil viseren.

Over het algemeen lijkt de directe impact op de handelsvolumes en de groei dus beheersbaar.

De impact op de inflatie

Aangezien de heffing zal worden doorgerekend aan de Amerikaanse consumenten en bedrijven, gaat het in feite om een belasting op de Amerikanen via prijsstijgingen. Theoretisch kunnen bedrijven ook klappen krijgen doordat ze hun marges verlagen, maar daar zouden we niet te veel op rekenen, aangezien de Amerikaanse economie sterk groeit. Ook op dit vlak zullen de prijzen niet veel hinder ondervinden van de aangekondigde heffingen. Analisten voorspellen een gematigde stijging van 0,1% van de inflatie binnen een jaar, waar de Federal Reserve zou 'doorkijken' bij het bepalen van haar beleid.

De bezorgdheid over de impact op lange termijn blijft

Hoewel de directe macro-economische kosten van de aangekondigde maatregelen beperkt lijken, maken we ons meer zorgen over de kosten op langere termijn. Ten eerste wordt het steeds duidelijker dat onder Trump de Amerikaanse regering weinig checks en balances kent. Ze moet alleen maar de beslissingen van de president uitvoeren. Zo bijvoorbeeld probeerde Minister van Financiën Mnuchin opnieuw handelsgesprekken aan te knopen met de Chinezen, maar opnieuw werd hij ondermijnd door zijn impulsieve en onvoorspelbare baas. In de ogen van de Amerikaanse handelspartners wordt het op deze manier nutteloos om te spreken met Amerikaanse handelsvertegenwoordigers, tenzij ze rechtstreeks toegang hebben tot de president.

Ten tweede is de impact op de complexe bevoorradingsketens van de bedrijven moeilijk in te schatten, aangezien de bedrijfsstructuren de afgelopen decennia enorm veranderd zijn. De microgevolgen kunnen dus wel eens zwaarder doorwegen dan de directe macro-economische gevolgen. Dat kan verklaren waarom de zakenwereld, die zich steeds meer zorgen maakt, haar boodschap aan de president probeert over te brengen op een minder harde manier. Het feit dat hij techonderdelen uit de huidige lijst heeft weggelaten, lijkt hierop te wijzen. Dit neemt niet weg dat het producentenvertrouwen door het onzekere klimaat onder druk kan komen te staan en dat grote bedrijven belangrijke investeringsbeslissingen gaan uitstellen. Het is best mogelijk dat zij investeringen gaan uitstellen in afwachting van meer duidelijkheid inzake de handel.

Ten slotte, hoewel de inflatoire impact van de huidige maatregelen over het algemeen beperkt is, kunnen zij de zwakkere Amerikaanse consumenten in verhouding veel harder raken. Alle prijsstijgingen van hun goedkope importgoederen bij Walmart zullen immers moeilijk te verteren zijn voor mensen die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Hierdoor kan het consumentenvertrouwen een knauw krijgen. Volgens een recente enquête van Gallup is 60% van de Amerikanen het niet eens met de heffingen van Trump. Aangezien het land vandaag sterk verdeeld is, kunnen de maatschappelijke spanningen snel toenemen indien de prijzen van essentiële verbruiksgoederen beginnen te stijgen.

De situatie kan op termijn verslechteren indien het vertrouwen afbrokkelt. Daarom denken we dat de groei vanaf 2020 verder zal afnemen. Indien Trump de heffingen in 2019 optrekt tot 25% en nog meer heffingen oplegt op 267 miljard USD aan Chinese goederen die momenteel niet getroffen worden, dan zullen de macro-economische gevolgen zwaarder zijn...

De politici hebben de sleutel in handen

Of dit allemaal bewaarheid wordt, hangt grotendeels af van de binnenlandse Amerikaanse politiek. In tegenstelling tot Xi Jinping moet Donald Trump rekening houden met tussentijdse verkiezingen en binnenlandse belangengroepen. Xi Jinping weet dat hij op politiek vlak de bovenhand haalt, en door op gematigde wijze vergeldingsmaatregelen te nemen, lijkt hij tijd te winnen. Het Amerikaanse Congres moet immers het laatste woord krijgen over de handels- en heffingsovereenkomsten, tenzij de nationale veiligheid in het gedrang komt. De nakende tussentijdse verkiezingen kunnen dus een eerste belangrijke stap zijn om de handelsoorlog te bezweren, indien de democraten erin slagen om het Huis van Afgevaardigden opnieuw te veroveren.

Door een dalende aandelenmarkt kan Trump ook een signaal krijgen dat hij de economie pijn doet. In het verleden heeft hij al aangegeven dat de aandelenmarkten voor hem een belangrijke economische indicator zijn. Momenteel zijn de markten eerder opgelucht dat de deur voor onderhandelingen nog steeds open staat en dat de heffingen beperkt blijven tot 10%. Dat is een scenario waarmee voluit rekening wordt gehouden. De markten blijven dan ook op peil. Dit kan echter veranderen indien Trump de situatie verder laat escaleren.

Lees ook

Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
investissement-immobilier

Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Nochtans: rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is een kapitaalintensieve investering, die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen aan waarmee u ook onrechtstreeks in immobiliën kunt investeren.

Lees meer
le-crédit-patrimonial-des-solutions-sur-mesure

Vermogenskredieten: oplossingen op maat!

Wilt u een opportuniteit aangrijpen of een belangrijke verrichting financieren, zonder uw portefeuille, of een deel ervan, te moeten verkopen? Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers kunt u genieten van een bijzonder soepele financiering op maat, tegen zeer gunstige voorwaarden: het vermogenskrediet, ook wel ‘Lombardkrediet’ genoemd.

Lees meer