21
juni 2019

Moeten we ons verheugen over een rentedaling?

Deze vraag is aan de orde na de laatste verklaringen van Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij kondigde aan dat zijn instelling meer monetaire stimuli zal geven indien de groei verzwakt (wat het geval is). Hij voegde er eveneens aan toe dat hij hetzelfde zal doen als de inflatie niet aantrekt, wat ook het geval is.

Baisse-taux-intéret-ld
Photo by Cam Adams on Unsplash

Bovendien meent Mario Draghi dat de negatieve rente deel uitmaakt van de instrumenten ter ondersteuning van de economie van de eurozone.

De markten hebben deze daadkrachtige woorden dadelijk toegejuicht in het licht van een economische context die verslechtert.  

Andere analisten stellen zich vragen over de nefaste impact van een te lage en zelfs negatieve rente. Zo ook Frank Vranken, onze Chief Strategist: « Men moet zich afvragen of een rentedaling echt goed is voor de economie. Behalve indien de banken beslissen om hun cliënten te straffen, is een rentedaling synoniem met een daling van de winsten van de banksector. Welnu, de banken verzwakken is niet het beste recept om de economie van de eurozone aan te zwengelen wanneer die economie sterk afhankelijk is van bankkredieten ».

We mogen niet vergeten dat de banken met name geld verdienen door het verschil tussen de interesten die ze op een vastgoedkrediet of op een staatsobligatie ontvangen en de interesten die ze aan de cliënten betalen via hun spaarrekeningen. Welnu, hoe kleiner de intermediatiemarge, hoe moeilijker het is voor de bank om haar rol van kredietgever aan de economie te vervullen.

En als hun overtollige liquiditeiten tegen een negatieve rente geplaatst worden, zoals momenteel reeds het geval is, wordt de rentabiliteit nog verder afgezwakt.

Bovendien zet een lage en zelfs negatieve rente de landen ertoe aan om zich nog meer in de schulden te steken. Op korte termijn zorgt een rentedaling voor een vermindering van de schuldenlast, maar op lange termijn bestaat het risico van een gevaarlijke gewenning voor de economie in het algemeen.

Lees ook

horloge

Een gepersonaliseerd vermogensbeheer

U geniet van een volledig gepersonaliseerde aanpak. In samenwerking met een team van exper ts in hun respectieve domeinen en gebruikmakend van performante informaticamiddelen, concentreren onze private bankers zich uitsluitend op uw specifieke behoeften.

Lees meer
Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
Le-conseil-en-investissement

Beleggingsadvies

Neemt u uw beleggingsbeslissingen graag zelf? Kies dan voor beleggingsadvies. Uw private banker en uw portefeuillebeheerder stellen u dan de beste opportuniteiten voor die ze voor u kunnen vinden. Op die basis beslist u dan zelf: er wordt geen enkele transactie uitgevoerd zonder uw uitdrukkelijk akkoord.

Lees meer