16
mei 2019

Meet the Manager 2019: de GVV’s en hun buitenlandse expansie

Puilaetco Dewaay Private Bankers heeft onlangs de 5de editie georganiseerd van « Meet the Manager » met als hoofdthema: « De GVV’s en hun internationale expansie ». « Meet the Manager » is een exclusief concept van themaconferenties die periodiek door onze bank worden georganiseerd. Het doel bestaat erin om, in kleine groepen, in dialoog te treden met sleutelspelers van de vastgoedsector. Dit evenement kon tot stand komen dankzij de nauwe banden die de Bank onderhoudt met de CEO’s van de GVV’s.

Meet-the-Manager

We zijn tot de conclusie gekomen dat de ambities van een GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) om haar investeringen uit te breiden naar het buitenland, afhankelijk zijn van de sector waarin de GVV gespecialiseerd is. Het is essentieel om de strategie van elke vennootschap goed te kennen teneinde de redenen te begrijpen waarom de GVV besluit om al dan niet de internationale tour op te gaan. 

We mochten 14 GVV’s verwelkomen die actief zijn in 4 verschillende sectoren: kantoren, logistiek, residentieel en commercieel vastgoed. De deelnemers hadden de gelegenheid om te spreken met de sleutelpersonen van de GVV’s uit de domeinen die hen het meest interesseren. Onze genodigden hebben hun visie op de markt toegelicht, alsook de manier waarop ze hun vennootschap voorbereiden op de toekomst. 

Hieronder vindt u de samenvattingen van de verschillende panelgesprekken.

Anders investeren in vastgoed

Reeds verschillende jaren beheert het vastgoedbeheersteam van Puilaetco Dewaay Private Bankers actief een uniek mandaat dat voornamelijk belegt in Belgisch beursgenoteerd vastgoed, ofwel GVV’s. Wenst u meer informatie? Aarzel niet om dit met uw private banker te bespreken of om ons te contacteren!