08
februari 2019

Hoe als financiële belegger mee profiteren van de blockchain?

In het licht van de voorbeelden in ons vorige artikel onderscheiden we in verband met de blockchain drie soorten ondernemingen:

comment-profiter-de-la-blockchain-en-tant-quinvestisseur-financier-puilaetco-dewaay
  • Om te beginnen, zijn er de ‘facilitators’: bedrijven die instaan voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van deze technologie. Het gaat onder meer om gespecialiseerde softwareondernemingen en consultancybedrijven, zoals Accenture, die hierin progressief een expertisepool uitbouwen;
  • De tweede categorie zijn bedrijven die hun model kunnen aanpassen om te profiteren van deze disruptieve innovatie en die zo een impact hebben op de organisatie van alle mogelijke sectoren, zoals Eastman Kodak Company doet in het domein van de fotografie;
  • De derde categorie zijn bedrijven die daarentegen te lijden zouden hebben door de opkomst van de blockchain. Het komt er dus op aan om de nodige visie aan de dag te leggen om beleggingen te vermijden in bedrijven die door deze innovatieve disruptie kunnen worden getroffen.
Elke financiële blootstelling aan de jonge blockchainthematiek moet gediversifieerd zijn

Dit alles toont hoe belangrijk het is om deze technologie goed te begrijpen en om er zowel de opportuniteiten als de bedreigingen van in te zien. Van de bedrijven actief in dit domein, zijn er nog maar weinig die én beursgenoteerd zijn én al betekenisvolle inkomsten genereren met de blockchain. In de meeste gevallen immers beperken ondernemingen zich nog altijd tot experimentele investeringen om nieuwe toepassingen uit te testen.

Bovendien verkeren bedrijfsmodellen die rechtstreeks uit de blockchain ontstaan zijn, nog veelal in een onzekere ontwikkelingsfase.

 

Het is dan ook evident dat elke financiële blootstelling aan de jonge blockchainthematiek gediversifieerd moet zijn. Daarom achten wij het opportuun om een beroep te doen op aandelenfondsen die gespecialiseerd zijn in thema’s zoals technologische ontwikkelingen in het algemeen.

 

Dankzij hun expertise zijn de beheerders van deze instrumenten in staat om het fenomeen blockchain en zijn impact correct in te schatten. Dat biedt u als belegger de kans om u bloot te stellen aan bedrijven met het aantrekkelijkste risico-performanceprofiel.

 

Rekening houdend met het weinig mature karakter van deze technologie, is het bovendien essentieel om de risico’s maximaal te diversifiëren via een blootstelling aan verschillende bedrijven. De aandelen die daarvoor in aanmerking komen, zijn overigens niet talrijk genoeg en potentieel duur door de bijval die ze bij sommige beleggers genieten.

 

Vandaag raden wij daarom niet aan om te investeren in een fonds dat zijn beleggingen concentreert in ondernemingen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de blockchain.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rond de blockchain? Lees dan zeker onze artikels ‘Waarom zal de blockchain een revolutie veroorzaken voor de uitwisseling van informatie?’ en ‘Blockchain: een revolutionaire technologie achter de hype’.

Ook uw private banker beantwoordt graag al uw vragen, net als ons Tech Innovation Team.

Dit artikel werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van Marie Charlotte Vasseur, Research Analyst van Puilaetco Dewaay Private Bankers NV, Herrmann-Debrouxlaan 46, 1160 Brussel. Deze communicatie betreft een beleggingsaanbeveling. Wij hebben geen rekening gehouden met de persoonlijke situatie, noch met de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van de bes­temmeling(en) en het document mag niet worden beschouwd als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Bijgevolg raden wij de cliënten ten zeerste aan om hun adviseurs te contacteren alvorens een beleggingsbeslissing te nemen op basis van de informatie in dit document. De inhoud van het artikel is geen, en mag niet worden beschouwd als, aanbod of verzoek tot aan- of verkoop. De uitgedrukte meningen kunnen op elk ogenblik zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen verschillen van andere standpunten uitgedrukt in andere documenten. Resultaten uit het verleden/Prognoses bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst. De waarde van effecten kan onderhevig zijn aan wijzigingen en kan bijgevolg niet worden gegarandeerd.

Lees ook

Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
investissement-immobilier

Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Nochtans: rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is een kapitaalintensieve investering, die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen aan waarmee u ook onrechtstreeks in immobiliën kunt investeren.

Lees meer
le-crédit-patrimonial-des-solutions-sur-mesure

Vermogenskredieten: oplossingen op maat!

Wilt u een opportuniteit aangrijpen of een belangrijke verrichting financieren, zonder uw portefeuille, of een deel ervan, te moeten verkopen? Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers kunt u genieten van een bijzonder soepele financiering op maat, tegen zeer gunstige voorwaarden: het vermogenskrediet, ook wel ‘Lombardkrediet’ genoemd.

Lees meer