17
juni 2019

Er zijn overal zeepbellen, maar niemand praat erover

De markten schommelen tussen euforie en voorzichtigheid naargelang van de actualiteit. Maar volgens sommige waarnemers is er reden tot ongerustheid, meer bepaald over de aanwezigheid van zeepbellen in alle sectoren: staatsleningen, leningen van beursgenoteerde bedrijven, de aandelenmarkt, de vastgoedmarkt, …

Bubbles-ld
Photo by Markus Spiske on Unsplash

De verantwoordelijkheid voor deze speculatieve zeepbellen ligt bij de centrale banken die er, door hun lagerentebeleid, voor gezorgd hebben dat de beleggers koortsachtig op zoek gaan naar rendement. De inflatie van al deze activa is des te verwonderlijker voor de experts, omdat ze samengaat met een tamelijk zwakke reële inflatie.

Dan rest de vraag: waarom wordt de term « zeepbel » momenteel zeer weinig in de mond genomen? Wellicht omdat de geschiedenis aangetoond heeft dat het zeer moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, is om te voorspellen wanneer een zeepbel gaat uiteenspatten.

Alan Greenspan, de voormalige voorzitter van de Fed (Amerikaanse centrale bank) heeft in december 1996 « de irrationele uitbundigheid » van de financiële markten aangehaald.

De geschiedenis heeft aangetoond dat hij het bij het rechte eind had, maar spijtig genoeg voor hem is de Nasdaq blijven stijgen tot in maart 2000. Anders gezegd, het heeft nog meer dan 3 jaar geduurd voor de zeepbel uiteengespat is. Zelfs al waren er alarmerende signalen, de timing van de markten blijft nog altijd een mysterie.

Dit verklaart de mondelinge voorzichtigheid van de experts. Het is goed om gelijk te hebben, maar verkeerd om te snel gelijk te hebben, zoals goede beheerders weten. Zoals steeds, is het raadzaam om dit met uw private banker te bespreken.

Lees ook

Pourquoi-choisir-puilaetco-dewaay-pirvate-bankers

Waarom kiezen voor Puilaetco Dewaay Private Bankers?

Sinds 1868 hebben we maar één enkele missie: u performante, gepersonaliseerde en verantwoorde oplossingen bieden. Als private bankers focussen we op een volledig gepersonaliseerde aanpak, gebaseerd op onze ervaring, geschiedenis en geavanceerde technologie.

Lees meer