26
juni 2019

Een wereld vol onzekerheid

De internationale handelsspanningen werpen een steeds somberdere schaduw over de wereldwijde economische vooruitzichten.

un_monde_dincertitude_unsplash_leiomclaren_puilaetco_dewaay
© Photo by Leio Mclaren on Unsplash

De hoop dat de wereldwijde economie weer zou opveren na de zwakke groei in de eerste maanden van 2019 berustte op drie pijlers: het einde van de renteverhogingscyclus in de VS, het economische stimuleringsprogramma in China en een goede afloop van het handelsgeschil tussen de twee grootste economieën van de wereld.

Deze hoop werd de grond ingeboord na de aankondiging van president Trump begin mei dat hij de invoerrechten op Chinese goederen ter waarde van EUR 180 miljard fors zou verhogen, waarop Chinese vergeldingsmaatregelen volgden die vervolgens door Washington werden beantwoord met verdere importtarieven.

De afloop van deze handelsoorlog, met inbegrip van hoe erg het kan worden en hoe lang hij kan aanhouden, is van het allergrootste belang voor het lot van de wereldeconomie.

Wil Trump de indruk wekken dat hij hard optreedt tegen China als een tactiek in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 teneinde zijn kiezers tevreden te stellen? Of komt deze retoriek voort uit zijn opvattingen over internationale handel, zoals velen die Trump kennen beweren?

Hoe het ook zij, het is duidelijk dat de Amerikaanse president hoog inzet door tegelijkertijd het lot van de Amerikaanse economie, van de nerveuze financiële markten en van zijn herverkiezing op het spel te zetten.

Ondertussen lijkt het onwaarschijnlijk dat president Xi Jinping zal toegeven aan de Amerikaanse eisen, die het nationalistische gevoel in China blijven opstoken, aangewakkerd door de propaganda van de communistische partij en het willen vermijden van gezichtsverlies. In tegenstelling tot Trump kan Xi het zich veroorloven om de impasse met een langeretermijnstrategie te benaderen, omdat zijn land zijn historische positie als internationale supermacht wil herstellen.

Beide partijen lijken weinig bereidheid te tonen om in te binden en de ruimte voor onderhandelingen is zeer beperkt. 

Het is het meest waarschijnlijk dat Trump, naarmate zijn herverkiezingscampagne vordert, China zal gebruiken om het nieuws te halen. En sommige kwesties (zoals hacking, bedrijfsspionage en schending van intellectuele eigendomsrechten) verdienen overduidelijk aandacht. Tegelijkertijd kan de Amerikaanse president het zich niet veroorloven om de beurzen van zich te vervreemden.

Als gevolg van deze tegengestelde belangen kan Trump het ene moment over China tweeten als onderdeel van een bredere strategie om zijn kiezers te mobiliseren, om vervolgens geruststellende uitspraken te doen in de hoop de nerveuze internationale kapitaalmarkten gerust te stellen. Ook zal hij proberen om de Federal Reserve achter zich te krijgen en openlijk oproepen tot renteverlagingen.

Het is ook mogelijk dat Trump achter de schermen aan Xi laat doorschemeren dat zijn felle retoriek voor binnenlands gebruik is en dat hij een overeenkomst zal sluiten zodra hij zijn tweede termijn heeft veiliggesteld.

In dit scenario zal de aanhoudende economische onzekerheid druk zetten op de groei, doordat bedrijven omvangrijke investeringsprogramma’s misschien zullen uitstellen. Niettemin is aanhoudende onzekerheid te verkiezen boven een regelrechte handelsoorlog.

Nu de hoop op een wereldwijd economisch herstel niet is ingelost, lijkt het dat de minste van twee onzekerheden het beste is waar we op kunnen hopen.

 

Dit artikel is samengesteld door KBL European Private Bankers. De inhoud van dit document en de hierin geuite standpunten - op basis van informatie die afkomstig is van bronnen die wij als betrouwbaar achten - zijn die van het Group Asset Allocation Committee (GAAC) van KBL epb op datum van juni 2019 en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Dit artikel is van algemene aard en vormt in geen geval een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. De beleggers dienen in het achterhoofd te houden dat prestaties uit het verleden geen indicatie vormen voor de toekomst en dat de waarde van een belegging kan stijgen of dalen.

Lees ook

horloge

Een gepersonaliseerd vermogensbeheer

U geniet van een volledig gepersonaliseerde aanpak. In samenwerking met een team van exper ts in hun respectieve domeinen en gebruikmakend van performante informaticamiddelen, concentreren onze private bankers zich uitsluitend op uw specifieke behoeften.

Lees meer
Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
investissement-immobilier

Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Nochtans: rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is een kapitaalintensieve investering, die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen aan waarmee u ook onrechtstreeks in immobiliën kunt investeren.

Lees meer