03
juni 2019

De zeldzame aardes op de voorgrond van het beurstoneel

In een artikel met als titel « Verenigde Staten, onderschat niet dat China kan terugslaan » herinnert het persorgaan van de Chinese communistische partij Washington eraan dat China Huawei, één van zijn industriële parels, niet zal laten lijden onder een algemene boycot zonder te reageren.

China-2-ld

Het officieuze orgaan van de Chinese regering vermeldt in dit artikel de grote « afhankelijkheid » van de Verenigde Staten van de Chinese zeldzame aardes.

Onder « zeldzame aardes » dient men te verstaan, de ontginning van essentiële ertsen voor hele segmenten van de Amerikaanse en wereldeconomie (men vindt ze in de batterijen van gsm’s en elektrische auto’s en in de katalysatoren van auto’s).

China, dat 80% van de wereldproductie van deze edele metalen controleert, heeft Donald Trump laten verstaan dat het zou kunnen zorgen voor de sluiting van verschillende montageketens van auto’s, computers en smartphones indien het « economische terrorisme » van de Verenigde Staten ten aanzien van China niet ophoudt.

Het Pentagon heeft van deze dreiging gebruikgemaakt om overheidsgelden te vragen teneinde de productie van deze zeldzame aardes in de Verenigde Staten te stimuleren. Ondertussen werd de dreiging ernstig genomen door de financiële markten. De reden hiervoor? Het feit dat China met een dergelijk wapen komt, toont aan hoe gespannen de situatie tussen de twee economische wereldmachten is.

Lees ook

Une-approche-globale-de-votre-patrimoinejpg

Een globale aanpak voor uw vermogen Transparantie, onafhankelijkheid, professionalisme en performance

Onze exclusieve ambitie: alles in het werk stellen om uw globale vermogen op een professionele en zorgvuldige manier te beheren. Deze positionering garandeert u een dienstenaanbod met een hoge toegevoegde waarde.

Lees meer
A-vos-cotes-depuis-150-ans

150 jaar aan uw zijde!

Sinds 1868 focussen we op onze enige bekommernis: private banking en haar evolutie. Deze positionering garandeert onze cliënten een evenwicht tussen traditie en innovatie.

Lees meer