13
april 2018

De redenen waarom Japan succes kent bij de beleggers

Momenteel trekt Japan alle aandacht naar zich toe. In de eerste plaats, omdat de Nikkei index 2017 kon afsluiten met een mooie performance (+22%). Ten tweede, omdat de beleggers ervan overtuigd zijn dat het mooie verhaal zal voortduren. Deze overtuiging is trouwens zichtbaar in de cijfers: Bank of America Merrill Lynch heeft vastgesteld dat er al 16 weken een positieve stroom is naar Japanse aandelenfondsen. Dat is al geleden van in 2013.

Japon

Japan, dat lange tijd als de zieke man van Azië beschouwd werd, staat vandaag op een goed blaadje bij de internationale beleggers.

De redenen hiervoor zijn talrijk:

  • ten eerste is Japan, dat te kampen heeft met een vergrijzing en een afnemende bevolking, erin geslaagd om in 2017 een groei van 1,8% te registreren. Dat is gedeeltelijk het resultaat van het beleid van budgettaire en monetaire relance.
  • Ten tweede liet Japan gedurende 8 opeenvolgende trimesters een stijging van zijn bbp optekenen. De Japanse export heeft immers maximaal geprofiteerd van de groei in China en in de Verenigde Staten.
  • Ten derde, hoewel Japan minder geviseerd wordt dan andere regio’s van de wereld door de protectionistische dreigingen van Donald Trump, zou dit protectionistische gevaar de recente stijging van de yen echter moeten afremmen.
  • Tot slot liggen de waarderingen eveneens minder hoog in Japan dan in Europa of de Verenigde Staten.
  • We mogen niet vergeten dat Japan één van de zeldzame landen is waar de centrale bank massaal aandelen opkoopt.

Kortom, tal van factoren die in het voordeel van dit land spelen.