02
september 2019

De hype omtrent een inverse rentecurve

Het moest ervan komen. In de VS is het verschil tussen de 2-jarige en 10-jarige staatsobligatie qua rendement geslonken tot nul en het is zelfs even negatief geworden. Dit laatste betekent dat de 10-jarige obligatie minder rendement opbracht dan de 2-jarige. Een dergelijke toestand heeft in het verleden steevast tot een recessie geleid. De media en de investeerders gingen door het lint. Op Google waren de woorden ‘inverse rentecurve’ en ‘recessie’ een hit. Men kan wel degelijk spreken van een hype.

Curved-bridge-ld

Dat er nuances aan te brengen zijn in deze negatieve stelling lijkt evident. De centrale banken hebben in het verleden immers massaal obligaties opgekocht, waardoor de rentecurve versneld is gaan vervlakken aangezien de koopgolf voor langetermijnobligaties hogere prijzen en dus lagere rendementen betekende.

De nog veel lagere rentevoeten buiten de VS, zoals in Europa of Japan, hebben investeerders massaal richting Amerikaanse obligaties gestuurd, waardoor het verschil met andere landen kleiner werd, maar de rendementen in de VS dus daalden. Ondertussen is er geen sprake van een recessie in de VS.

De recente groeivoet zit rond de 2% op jaarbasis en om van daaruit naar 0% te vallen, lijkt uiterst pessimistisch, althans op korte termijn. Op lange termijn kan dat natuurlijk wel, maar het is duidelijk dat in 2020, een presidentieel verkiezingsjaar, president Trump er alles aan zal doen om een goed economisch rapport voor te leggen.

Dat laatste zal waarschijnlijk neerkomen op nieuwe fiscale stimuli in de mate dat het Congres dit toelaat. De verslechtering van de schuldsituatie in de VS liegt er echter niet om. Aan het huidige tempo stevenen de VS af op een tekort van 5% van het bnp. Maar dat is een probleem voor later.

De markten leggen de focus vandaag op de centrale banken die gedreven worden tot rentedalingen. Zo hoopt de markt dat de Federal Reserve de rente voor het jaareinde nog minstens twee keer zal verlagen. Indien dat ijdele hoop blijkt, lijken de rentemarkten kwetsbaar. Gelijkaardige verwachtingen gelden voor de Europese Centrale Bank die voordien reeds indicaties gaf dat het haar menens is om de Europese inflatie, die steevast te laag uitvalt versus haar doel, terug naar hogere niveaus te brengen.

De verwachtingen zijn dus gespannen voor de obligatiemarkten. Ze lijken kwetsbaar voor een terugval. De aandelenmarkten zullen daar niet ongevoelig voor zijn, maar kunnen misschien moed putten uit iets betere groeicijfers versus de verwachtingen. Op lange termijn blijft alles echter uiterst onzeker.

Lees ook

le-crédit-patrimonial-des-solutions-sur-mesure

Vermogenskredieten: oplossingen op maat!

Wilt u een opportuniteit aangrijpen of een belangrijke verrichting financieren, zonder uw portefeuille, of een deel ervan, te moeten verkopen? Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers kunt u genieten van een bijzonder soepele financiering op maat, tegen zeer gunstige voorwaarden: het vermogenskrediet, ook wel ‘Lombardkrediet’ genoemd.

Lees meer
Pourquoi-choisir-puilaetco-dewaay-pirvate-bankers

Waarom kiezen voor Puilaetco Dewaay Private Bankers?

Sinds 1868 hebben we maar één enkele missie: u performante, gepersonaliseerde en verantwoorde oplossingen bieden. Als private bankers focussen we op een volledig gepersonaliseerde aanpak, gebaseerd op onze ervaring, geschiedenis en geavanceerde technologie.

Lees meer
Gestion-durable-partenariat-triodos

Duurzaam beleggen: een exclusieve samenwerking met Triodos

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer