22
mei 2019

De economie houdt vooralsnog stand, maar…

De economische groei hield in het eerste kwartaal zowel in de Verenigde Staten, China als in Europa veel beter stand dan de vele angstige analistenrapporten van de voorbije maanden lieten vermoeden, en dit tot grote vreugde van zowel de politici als de markten.

leconomie-se-maintient-pour-linstant-mais-puilaetco-dewaay
Mogen we nu opgelucht ademhalen en besluiten dat het groeipessimisme overroepen was? Helaas lijkt dit niet het geval te zijn: daarvoor waren de goede eerstekwartaalcijfers te veel een gevolg van eenmalige factoren, op termijn onhoudbare stimuli en mogelijk verkeerde aannames over de toekomstige beleidskoers van vooral de VS onder Trump.

Laten we beginnen met de VS, die blijkens (voorlopige) cijfers in het eerste kwartaal een stevige groei van 3,2% ten opzichte van het vierde kwartaal lieten optekenen. De vrees dat de langste « shutdown » uit de geschiedenis een grote impact op de groei zou hebben, bleek dus ongegrond. En toch is de onderliggende situatie van de VS lang niet zo rooskleurig als dit cijfer laat vermoeden. Op een ietwat cynische manier is de aanslepende onzekerheid over de handelssituatie mogelijk zelfs verantwoordelijk voor dit goede cijfer! Anticiperend op de te verwachten invoertarieven, hebben de bedrijven immers hun magazijnen volgepropt met alles wat ze maar konden vinden om de impact van de heffingen zolang mogelijk uit te stellen. De voorraadaccumulatie tekende dan ook voor een erg hoge 0,7 procentpunten van de groeitoename. Voorts lijken de bedrijven nu al bezig met hun aanvoerlijnen aan te passen aan de te verwachten tarieven, want het invoervolume zakte in het eerste kwartaal met 3,7%. Een interessant detail uit de statistieken: de invoer uit Vietnam groeide het sterkst, wat erop kan wijzen dat de Chinese uitvoer nu via Vietnam wordt georiënteerd. Al bij al nam de binnenlandse vraag in de VS in het eerste kwartaal maar met 1,5% toe, i.e. de kleinste toename sinds eind 2015. Het onderliggende beeld van de VS oogt dus zeker niet zo sterk als op eerste gezicht lijkt.

De Chinese groei beliep in het eerste kwartaal volgens het officiële cijfer maar liefst 6,4%, waarmee de groei dus ook meer dan standhoudt. Volgens sommigen is dit het bewijs dat de sterke stimuli die de overheid toedient, hun effect niet missen. Voor anderen is dit een aanwijzing dat de lokale overheden in China, uit vrees voor sancties uit Beijing als ze de opgelegde doelstellingen niet halen, de boel massaal belazeren door niet aan de realiteit beantwoordende te hoge productiecijfers te rapporteren. Er bestaat inderdaad gerede twijfel over de kwaliteit van de Chinese groeicijfers die veel te regelmatig ogen om waar te kunnen zijn. Helaas beschikken we niet over andere betrouwbare bronnen. Maar partiële indicatoren zoals het elektriciteitsverbruik en het volume aan per spoor vervoerde goederen laten toch zien dat er van een ineenstorting van de Chinese economie momenteel geen sprake is. So far, so good dus. Toch blijft het probleem van de enorme schuldenlast van de bedrijfssector als een zwaard van Damocles boven de Chinese groei hangen. Op termijn zal de benodigde schuldafbouw zeker nog groei gaan kosten.

Rest tenslotte nog Europa. De groei van de eurozone beliep 0,4% in het eerste kwartaal ten opzichte van het vierde kwartaal 2018. Dit is voor de eurozone een relatief hoog groeicijfer en in elk geval ver verwijderd van het recessiescenario dat sommigen al zagen. Wat opviel in het groeirapport waren zowel de grote diversiteit als het onverwachte karakter van de drijvers van deze onverwacht gunstige groeiprestatie. Zo bleek de particuliere consumptie in Frankrijk onverwacht sterk ondanks het sociale protest van de gele hesjes, bleken de investeringen in Spanje op een hoog peil te blijven ondanks de nakende verkiezingen en bleek de Italiaanse economie te herstellen ondanks het aanhoudende politieke gekibbel en de hoge rentevergoeding die het land moet betalen. Bij de tegenvallers moeten we dan weer de problemen in de Duitse verwerkende nijverheid, en in het bijzonder in de autosector,, vermelden.

Moeten we ons dan grote zorgen maken over de groei dit jaar? Dat nu ook weer niet: de groei zal wel verzwakken in de komende maanden maar tot een recessie zal het waarschijnlijk niet komen. De monetaire autoriteiten hebben immers ingezien dat de relatief goede cijfers een zwakke onderliggende basis wegmoffelen. Het stopzetten van de monetaire verstrakking in de VS en hernieuwde LTRO-operaties in Europa zijn een belangrijke stap om de economie te ondersteunen. Hetzelfde geldt in China, waar de autoriteiten de steun aan de economie nog lijken op te voeren. Maar waar we ons terecht zorgen over dienen te maken, is de aankondiging van Trump dat hij de invoertarieven op Chinese producten optrekt. Hierdoor zou de kost voor de wereldeconomie wel eens erg hoog kunnen zijn.

Lees ook

Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
investissement-immobilier

Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Nochtans: rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is een kapitaalintensieve investering, die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen aan waarmee u ook onrechtstreeks in immobiliën kunt investeren.

Lees meer
le-crédit-patrimonial-des-solutions-sur-mesure

Vermogenskredieten: oplossingen op maat!

Wilt u een opportuniteit aangrijpen of een belangrijke verrichting financieren, zonder uw portefeuille, of een deel ervan, te moeten verkopen? Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers kunt u genieten van een bijzonder soepele financiering op maat, tegen zeer gunstige voorwaarden: het vermogenskrediet, ook wel ‘Lombardkrediet’ genoemd.

Lees meer