08
november 2018

Elektrische voertuigen bezorgen tal van sectoren stevige impuls

Het concept van de auto verandert: ronkende auto's gaan langzaamaan plaatsmaken voor futuristische superauto's. Er verschijnt een nieuwe generatie elektrische voertuigen (EV) in het straatbeeld en de allereerste zelfrijdende voertuigen halen krantenkoppen. Dus wat kunnen we verwachten van deze nieuwe technologieën? Welke factoren houden de aankoop van EV's nog tegen? Wat zijn de gevolgen voor autofabrikanten en daarmee verbonden sectoren? Hoewel de effecten voornamelijk gunstig zijn, bestaat er geen oplossing voor directe blootstelling aan EV's.

les-vehicules-electriques-dynamisent-de-nombreux-secteurs-puilaetco-dewaay-private-bankers
Elektrische voertuigen en zelfrijdende voertuigen zijn trends die los van elkaar staan en hooguit elkaar opvolgen. EV's zullen onze kijk op de samenleving niet veranderen, maar hoofdzakelijk olie als brandstof vervangen door elektriciteit. Zelfrijdende voertuigen, de opvolgers van elektrische voertuigen, zullen onze dagelijkse gewoonten daarentegen volledig veranderen. Voertuigparken zullen privé- eigendom vervangen en steden zullen anders worden ingericht. Het gebruik van zelfrijdende voertuigen ligt echter nog te ver in de toekomst om precies te weten wat de gevolgen zullen zijn. Daarom beperken we ons hier tot EV's.

Wat weerhoudt huidige autokopers ervan om een EV te kiezen?

Het grootste struikelblok is angst, maar statistieken laten zien dat dit alleen tussen de oren zit. Ten eerste, de angst voor een lege accu: 75% van de ritten zijn korter dan 80 km; opnieuw opladen is daarbij dus niet nodig. Bij slechts 6% van de ritten moet onderweg bij een snellaadpunt worden gestopt. Ten tweede, de angst voor de laadtijd: opladen gebeurt voor 80% 's nachts, en daarvoor is een oplaadinstallatie voor thuis (die een auto in 9 tot 10 uur oplaadt) voldoende.

 

Tot slot zal het kostenniveau naar verwachting in 2025 gelijk zijn aan dat van verbrandingsmotoren. In het algemeen wijst dit erop dat de marktpenetratie sneller kan gaan dan verwacht. Op dit moment wordt geschat dat de marktpenetratie in 2025 5% zal zijn, maar dit cijfer zou moeten stijgen.

Ontwikkeling van het wereldwijde wagenpark van elektrische auto's (in duizend)

Bron: Factset

Wat is het verwachte effect van deze nieuwe technologie op autofabrikanten?

Op minimaal middellange termijn wordt een gemengd effect verwacht. De ontwikkeling naar EV's is namelijk financieel ongunstig, omdat de winsten lager zijn en nog geen kritische massa is bereikt, waardoor de productie momenteel niet rendabel is. Bovendien moeten autofabrikanten investeren in andere opkomende mobiliteitstrends, zoals zelfrijdende auto's en connectiviteit.

 

En hoewel er nu een duidelijk marktleider is, kunnen we slechts gissen wie dat in de toekomst zal zijn, omdat er elke dag nieuwe bedrijven opduiken en de klantenkring zich uitbreidt. Daarnaast moeten we ook rekening houden met Chinese voertuigfabrikanten, die meer EV's verkopen dan hun tegenhangers in de VS en Europa.

Ook andere sectoren zullen in de trend meegaan

In een scenario van volledig elektrisch vervoer lopen de totale vereiste infrastructuurkosten op tot circa 6.000 miljard USD. Fabrikanten van laadstations zullen het meest profiteren. Die markt zal de komende tien jaar met 30% per jaar groeien, waarbij het meest zal worden geïnvesteerd in laadstations van niveau 2 (thuislaadstations).

 

Ook de elektriciteitsinfrastructuur zal meegroeien. Er moet 7 miljoen km aan stroomkabels bijkomen, nieuwe transformatoren moeten worden geïnstalleerd en het net moet worden gedigitaliseerd. De halfgeleiderindustrie zal ook meeprofiteren. Waar de waarde van halfgeleiders in een traditioneel voertuig nog 350 USD bedraagt, is die bij EV's tweemaal zo hoog (700 USD). De verkoop van halfgeleiders zal daarom naar verwachting tot 2022 jaarlijks met 9,6% toenemen.

 

Zoals te verwachten zal tot slot ook de productie van accu's vergaande gevolgen ondervinden. Het is echter veel minder zeker dat het netto-effect in die sector positief zal zijn. Hoewel de vraag naar accu's exponentieel toeneemt, kan de hoge afhankelijkheid van grondstoffen de marges verlagen als de prijzen toenemen, en voor sommige belangrijke componenten zijn de aanvoerrisico's groot. Bovendien weten we niet welke technologie in de toekomst de toon zal zetten.

Conclusies

Over het algemeen kunnen we constateren dat deze ontwikkeling naar EV's niet alleen gevolgen heeft voor autofabrikanten, maar voor de hele elektrische waardeketen. Hoewel we gezien hebben dat sommige bedrijven zonder meer aantrekkelijk lijken, zijn de meeste bedrijven die in deze sectoren opereren echter geen "pure players".

 

Deze gediversifieerde bedrijven hebben verschillende blootstellingen aan verschillende markten en trends. Op dit moment is er dus geen mogelijkheid voor directe blootstelling aan de ontwikkeling naar EV's. Wie van deze trend wil profiteren, moet rekening houden met andere factoren omtrent de betrokken bedrijven.

 

Kort gezegd is de enige sector met grote "pure players" de auto-industrie, maar de resultaten zijn op middellange termijn gemengd. Aan de andere kant kan niet exclusief worden geprofiteerd van de positieve effecten op fabrikanten van laadstations, nutsbedrijven en fabrikanten van halfgeleiders, omdat deze bedrijven ook aan talrijke andere trends onderhevig zijn.

Samenvatting

  • Terwijl elektrische voertuigen al van invloed zijn op het bedrijfsleven en onze dagelijkse gewoonten, zullen zelfrijdende voertuigen de wereld in de toekomst radicaal veranderen.
  • Algemeen gebruik van elektrische voertuigen kan sneller realiteit worden dan verwacht, aangezien de "lege-accu- angst" slechts een illusie blijkt.
  • Deze trend zal waarschijnlijk positief uitwerken op fabrikanten van laadstations, nutsbedrijven en fabrikanten van halfgeleiders, maar op korte termijn niet op autofabrikanten.
  • Het ecosysteem rondom de accu-industrie is van cruciaal belang – een probleem dat niet zo snel opgelost zal zijn.
Dit artikel werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van Frank Vranken, Chief Strategist van Puilaetco Dewaay Private Bankers NV, Herrmann-Debrouxlaan 46, 1160 Brussel. Deze communicatie betreft een beleggingsaanbeveling. Wij hebben geen rekening gehouden met de persoonlijke situatie, noch met de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van de bes­temmeling(en) en het document mag niet worden beschouwd als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Bijgevolg raden wij de cliënten ten zeerste aan om hun adviseurs te contacteren alvorens een beleggingsbeslissing te nemen op basis van de informatie in dit document. De inhoud van het artikel is geen, en mag niet worden beschouwd als, aanbod of verzoek tot aan- of verkoop. De uitgedrukte meningen kunnen op elk ogenblik zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen verschillen van andere standpunten uitgedrukt in andere documenten. Resultaten uit het verleden/Prognoses bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst. De waarde van effecten kan onderhevig zijn aan wijzigingen en kan bijgevolg niet worden gegarandeerd.

 

Lees ook

Une-gestion-durable-de-votre-portefeuille

Een duurzaam beheer van uw portefeuille

Wilt u zowel financieel rendement als maatschappelijke impact? Kies dan voor duurzaam portefeuillebeheer. U investeert in een positieve toekomst, voor uzelf en de volgende generaties. In lijn met uw waarden, zal uw vermogen geïnvesteerd worden in verantwoordelijke, zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Lees meer
investissement-immobilier

Anders investeren in vastgoed?

Hebt u, net als de meeste Belgen, ook een baksteen in de maag? Nochtans: rechtstreeks in fysiek vastgoed investeren is een kapitaalintensieve investering, die toch wel een aantal risico’s inhoudt. Daarom bieden we u bij Puilaetco Dewaay Private Bankers oplossingen aan waarmee u ook onrechtstreeks in immobiliën kunt investeren.

Lees meer
le-crédit-patrimonial-des-solutions-sur-mesure

Vermogenskredieten: oplossingen op maat!

Wilt u een opportuniteit aangrijpen of een belangrijke verrichting financieren, zonder uw portefeuille, of een deel ervan, te moeten verkopen? Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers kunt u genieten van een bijzonder soepele financiering op maat, tegen zeer gunstige voorwaarden: het vermogenskrediet, ook wel ‘Lombardkrediet’ genoemd.

Lees meer