Artikels

14
oktober 2019
Economie & financiële markten

Cruciale weken in zicht voor de beurs door Puilaetco Dewaay Private Bankers

Het seizoen van de kwartaalresultaten van de bedrijven start met de nodige voorzichtigheid. In Europa voorzien de analisten gemiddeld een winstdaling van 3% voor de 600 belangrijkste Europese beursgenoteerde bedrijven. In de Verenigde Staten is de consensus nog voorzichtiger, met een gemiddelde winstdaling van 4,6% voor de 500 belangrijkste Amerikaanse bedrijven.

Lees meer
14
oktober 2019
Economie & financiële markten

Waarom de dollar een vluchtwaarde blijft door Puilaetco Dewaay Private Bankers

De euro kende de voorbije dagen een herstel en rondde de symbolische kaap van 1,10 dollar. Is het moment gekomen om zijn groene biljetten om te wisselen? Dat lijkt nog te voorbarig.

Lees meer
14
oktober 2019
Economie & financiële markten

Gaat de elektrische auto de automobielsector redden? door Puilaetco Dewaay Private Bankers

De automobielindustrie is de laagst gewaardeerde sector op de beurs. In Europa bedraagt het winstrendement momenteel 12,8%. In theorie is het mogelijk om minstens een gelijkaardig globaal rendement, met inbegrip van dividend en meerwaarde, op lange termijn te verwachten.

Lees meer
14
oktober 2019
Economie & financiële markten

Jérôme Powell (FED) heeft een nieuwe financiële crisis vermeden door Puilaetco Dewaay Private Bankers

De voorbije weken verliepen turbulent op de financiële markten. Eén van de belangrijkste markten is de repo-markt. Ze laat beleggingsfondsen toe om een rendement te verkrijgen voor hun liquiditeiten en banken om over voldoende cash te beschikken door sommige effecten voor zeer korte periodes te lenen.

Lees meer
07
oktober 2019
Economie & financiële markten

Recessie of geen recessie? door Puilaetco Dewaay Private Bankers

Het is een woord dat wordt vermeden, maar in de marktenzalen weerklinkt het momenteel opnieuw. De waarschijnlijkheid van een recessie lijkt vandaag groter, want ze heeft al toegeslagen in de verwerkende nijverheid, waarvan de indexen (ISM) aantonen dat ze in een recessie beland is.

Lees meer
07
oktober 2019
Economie & financiële markten

De ECB tegengesproken: de lage rente is niet gunstig voor de export, noch voor onze overheidsschuld door Puilaetco Dewaay Private Bankers

De euro is zwak als gevolg van het zeer soepele monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Voor tal van economen is dit een geschenk voor de export van de eurozone. Maar volgens anderen zou het eerder een vergiftigd geschenk zijn.

Lees meer